Lisa Dillan
1,7 millioner til improvisjasjonsprosjektet kommer godt med

1,7 millioner til improvisasjonsprosjekt

Det kunstneriske utviklingsprosjektet Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst, som ledes av førsteamanuensis Lisa Dillan, er tildelt 1 752 000 i støtte.

Prosjektet er et samarbeid mellom Musikkhøgskolen og Kunsthøgskolen i Oslo, og skal blant annet undersøke hvordan visuelle og auditive uttrykk fungere som likeverdige størrelser i den improviserte forestillingsformen.

Likeverdige størrelser i improvisasjon

Hvordan kan visuelle og auditive uttrykk sidestilles og fungere som likeverdige størrelser i den improviserte forestillingsform? Forskningen vil ta utgangspunkt i ulike termer og prinsipper brukt i improvisert utøving, som for eksempel begreper knyttet opp mot komposisjon, koreografi, film/video og lyssetting. Hvilke utfordringer støter man på og hva kan man lære av hverandres utøverpraksiser?

Dette, og en rekke andre problemstillinger vil belyses i det treårige forskningsprosjektet.

To sider av samme sak

– Lys og video er på mange måter to sider av samme sak, bevegelse og lyd likeså. Man finner mange likheter i både arbeidsform og terminologi i de ulike mediale formene. Utfordringer som har med for eksempel forgrunn og bakgrunnsproblematikk, står sentralt når ulike media settes inn i en likeverdig kontekst, sier Lisa Dillan.

– Det improviserte aspektet er en premissleverandør i dette prosjektet, og ligger til grunn som arbeidsform og forestillingsform. Å utøve og skape i sanntid krever at man i stor grad internaliserer og øker erfaringsgrunnlaget med problemstillingene. Først da vil kunnskapen være anvendbar i en improvisert setting, hvor valgene tas i brøkdelen av et sekund, forteller Dillan.

Sist oppdatert: 5. juli 2012