Kyrre Lien bilde til ECMAster 2.jpg

Kammermusikk – krysser grenser

Et nytt internasjonalt masterprogram i kammermusikk lanseres i oktober 2019. Programmet tilbyr allerede etablerte ensembler muligheten til å studere med Europas mest anerkjente lærere. Søknadsfristen er allerede 15. desember 2018.

Hva er ECMA?

ECMAster er en forlengelse av European Chamber Music Academy (ECMA); et samarbeid mellom europeiske musikkuniversiteter og konservatorier innen kammermusikk. Siden etableringen i 2004, har ECMA organisert regelmessige kammermusikksamlinger, workshops og konserter over hele Europa. ECMA jobber med den kunstneriske utviklingen til en rekke unge profesjonelle ensembler som har lykkes med å etablere seg på den internasjonale musikkscenen. NMH ble medlem av ECMA i 2012 og har en samling hver vår rett etter påske.

Opptakskrav

Kun etablerte kammerensembler kan søke, og alle medlemmene i ensemblet må ha en fullført bachelor i musikkutøving eller tilsvarende. Maksimalt ett ensemble per partnerinstitusjon kommer inn hvert år. Mer detaljer på Musikkhøgskolens studiesider

Partnerinstitusjonene

Fondazione Scuola di Musica di Fiesole Onlus, Firenze.

Royal Northern College of Music, Manchester.

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.

Koninklijk Conservatorium, Haag.

Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija, Vilnius.

Conservatoire national supèrieur de musique et de danse de Paris.

Norges musikkhøgskole.

English version>>

Det toårige programmet European Chamber Music Master Programme (ECMAster) er et samarbeid mellom sju av de mest anerkjente høyere musikkutdanningsinstitusjonene i Europa, og kammermusikkensembler fra hele verden inviteres til å søke.

– Det siste steget

– Et tilsvarende program finnes ingen andre steder. Det er som en avsluttende utdanning for ensembler, noe som vil kunne hjelpe de beste unge kammermusikere å ta det siste steget over i den profesjonelle musikkbransjen, sier professor Linda Merrick, rektor på Royal Northern College of Music i Manchester (RNCM), en partner i ECMAster-programmet.

– Vi har et stort potensiale i å bruke all kompetansen som finnes i de europeiske utdanningsinstitusjonene. Hele kurset gir en unik mulighet for menneskelig og kunstnerisk utvikling gjennom veiledning, sier Johannes Meissl, kunstnerisk direktør i ECMA, og professor i kammermusikk ved Universitetet for musikk og utøvende kunst Wien.

To semestre hjemme og to semestre ute. Slik er ECMAster bygd opp.

For etablerte kammerensembler

– På NMH kan kammermusikkensembler allerede søke på master i utøving, men forskjellen på dette og det nye tilbudet, er at for å søke ECMAster må musikerne være en del av et allerede etablert ensemble, sier Kjetil Solvik, seniorrådgiver ved NMH. Han har stått for utviklingen av det nye masterprogrammet.

– Dette er en utmerket mulighet for studenter som ønsker å spesialisere seg i kammermusikk. For å sikre det høyeste utdanningsnivået, er vi avhengige av den internasjonale utvekslingen av kunnskap og ferdigheter. ECMaster vil komme til å bli av stor betydning for NMH som institusjon, sier Solvik.

– NMH har vært med i ECMA-samarbeidet i flere år (se faktaboks). Mange ensembler fra NMH har deltatt, og det er definitivt en interesse for en spesialisert utdanning som dette. Det er et stort marked for profesjonelle kammermusikere der ute, og det er viktig at høyere musikkutdanning tilfredsstiller disse behovene. Men ECMAster er et program som også krever dedikasjon. Opptakskravene vil være høye.

To hjemme – to ute

Som en del av ECMAster skal studentene være to semestre ved hjemmeinstitusjonen og to semestre på to av partnerinstitusjonene. Studentene vil dermed dra nytte av kompetansen, kulturen og tradisjonen i tre separate institusjoner, og samtidig få verdifull tilgang til et bredere europeisk nettverk.

Tilgang på hele Europa

Studiet vil utvikle de kunstneriske intensjonene og evnene til ensemblet som helhet, og jobbe med den enkelte students kunstneriske uttrykk, musikalske presentasjon og tekniske ferdigheter.

– Ulike kulturell bakgrunn og ulik kulturell arv vil være tilgjengelige for ECMAster-studentene, og de vil få fordelen ved å engasjere seg i innovative prosjekter i hele Europa, sier Johannes Meissl.

Kyrre Lien bilde til ECMAster.jpg

 

Sist oppdatert: 16. oktober 2018

Hva er ECMA?

ECMAster er en forlengelse av European Chamber Music Academy (ECMA); et samarbeid mellom europeiske musikkuniversiteter og konservatorier innen kammermusikk. Siden etableringen i 2004, har ECMA organisert regelmessige kammermusikksamlinger, workshops og konserter over hele Europa. ECMA jobber med den kunstneriske utviklingen til en rekke unge profesjonelle ensembler som har lykkes med å etablere seg på den internasjonale musikkscenen. NMH ble medlem av ECMA i 2012 og har en samling hver vår rett etter påske.

Opptakskrav

Kun etablerte kammerensembler kan søke, og alle medlemmene i ensemblet må ha en fullført bachelor i musikkutøving eller tilsvarende. Maksimalt ett ensemble per partnerinstitusjon kommer inn hvert år. Mer detaljer på Musikkhøgskolens studiesider

Partnerinstitusjonene

Fondazione Scuola di Musica di Fiesole Onlus, Firenze.

Royal Northern College of Music, Manchester.

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.

Koninklijk Conservatorium, Haag.

Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija, Vilnius.

Conservatoire national supèrieur de musique et de danse de Paris.

Norges musikkhøgskole.