Tanja Orning.jpeg

Kunst og kommers

Entreprenørskap kan defineres som å se mulighetene og å gjøre noe med dem, sier Tanja Orning. 27. og 28. april blir den første internasjonale konferansen om entreprenørskap i musikk arrangert på Norges musikkhøgskole. Påmeldingsfristen er fredag 7. april.

– Entreprenørskap er et utfordrende begrep fordi det tradisjonelt kommer fra økonomi og business. Derfor kan vi ikke bare tre et sånt begrep over kunstlivet ukritisk. Det butter veldig imot for en del kunstnere og musikere nettopp fordi vi har såpass mange assosiasjoner til den kommersielle siden ved entreprenørskap, mener Orning. Hun jobber med et post doc. prosjekt ved CEMPE (Senter for fremragende utdanning i musikkutøving), der hun ser nærmere på kunstnerisk entreprenørskap.

Et spenningsfelt

Hun peker på spenningsfeltet mellom kunsten på den ene siden og det kommersielle, business og økonomi, på den andre siden. – Disse to verdenene har to veldig ulike verdisyn, og det er ikke så lett å forene, forteller Orning.

– Musikervirket er i seg selv entrepetørielt, fordi det handler om å øve inn noe som du skal spille på konsert. Det er hele tiden en syklus av ting du presenterer for offentligheten. Det er mye som er bygget inn allerede i det å være en igangsetter, ha en idé og sette i gang et prosjekt, påpeker Orning.

Fellestrekk ved mennesker i den tradisjonelle kunstnerrollen og entreprenørrollen handler om at begge er villige til å ta risiko, de er kreative, søker muligheter og ressurser og er ofte personlig engasjert i det de jobber med. På den måten er entreprenørskap bygget inn i kunstnerisk praksis.

– Det er et interessant poeng at man kan se mange entrepretørielle trekk ved kunstnerskap, men kunstnerne og musikerne selv vil ikke ta det ordet i bruk.

Lite forsket på

– Foreløpig er det et ungt begrep innenfor musikk. Kunstnerisk entreprenørskap, eller musikalsk entreprenørskap er derfor fortsatt et ganske uutforsket område. Foreløpig er den økonomiske delen av det forsket mer på, fordi det er lettere å adoptere det som handler om forretningsplan og andre foretaksmessige sider ved musikklivet.

Opprinnelsen til begrepet entreprenørskap rommer også gleden ved å skape, å ha en visjon og å sette i gang. Orning ønsker gjennom sin forskning å undersøke om det er mulig å fylle begrepet også med det kunstneriske aspektet, og om det er et fruktbart begrep å bruke i en kunstnerisk sammenheng.

Konferanse for å utfordre motsetningene

Konferansen på Musikkhøgskolen 27.-28. april er et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole ved Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE), Institutt for musikkvitenskap (UiO) og BI.

Målet med konferansen er å løfte dialogen om entreprenørskap i musikk til et nytt nivå, og å utfordre de inneforståtte motsetningene mellom kunstneriske prosesser og mer kommersielle hensyn de fleste studenter kommer til å møte i yrkeslivet.

Hovedforedragene skal holdes av Nick Wilson fra Kings College i London: «Music and Entrepreneurship: Highway to Hell or Together Forever?» og Angela Myles Beeching fra New York: «The Psychology of Success: The Entrepreneurial Mindset—How well does it fit within Music Education Institutions?»

Meld deg på

Påmeldingsfristen er fredag 7. april.

> Les mer om konferansen og finn lenke til påmelding.

Sist oppdatert: 4. april 2017