Øvingsskolen_2016_12.JPG

Lær å spille av en musikkstudent. Søk før 20. mai

Øvingsskolen er et musikkskoletilbud for alle som vil! Undervisningen er ved studenter fra Norges musikkhøgskole.

Er du nybegynner eller viderekommen? Er du barn, ungdom eller voksen. Alle kan søke.

alt

Ett år av gangen

Øvingsskolen er et ettårig undervisningstilbud for deg og samtidig en praksisarena for Musikkhøgskolens pedagogikkstudenter.

Det er ingen krav om å kunne spille et instrument, men du må disponere eget instrument.

Solo og i samspill

Undervisning er variert med individuelle timer, gruppetimer og samspill.

alt

Tirsdag ettermiddag på Musikkhøgskolen

Undervisningen foregår tirsdager fra kl.15 og utover ettermiddag/kveld på Musikkhøgskolen i Slemdalsveien 11 på Majorstua.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 20. mai for skoleåret 2016/2017.

Les mer og meld deg på øvingsskolen.

Sist oppdatert: 2. mai 2016