Astrid Kvalbein f Karina A Krokaa – web.jpg

Likestillingspris til Astrid Kvalbein

Komponistforeningens likestillingspris 2018 går til Astrid Kvalbein. Hun er en forsker, utøver og skribent som gjennom hele sitt virke har hatt likestilling, feminisme og maktspørsmål høyt på agendaen.

Nå er Astrid Kvalbein leder for Musikkhøgskolens historieprosjekt fram mot høgskolens 50-årsjubileum i 2023.

Kvalbein er sanger utdannet fra Musikkhøgskolen. Hun tok hovedfag i musikkpedagogikk i 1998 og doktorgrad i 2013. I avhandlingen om Pauline Hall trekker hun fram en viktig kvinne i norsk musikkhistorie, og samtidig utfordrer eksisterende historieskriving når det gjelder hvordan kvinner blir fremstilt og posisjonert.

«Avhandlingsarbeidet har heller ikke ligget i en skuff etter at det ble ferdig. Årets prismottaker har ofte hentet frem perspektiver fra avhandlingen, og stadig vekk viser hun at det feminine perspektivet opptar henne. Også i publikasjonslisten hennes for øvrig insisterer hun på at kvinnens perspektiv skal med. Man kan lure på om norsk musikkforskning har en mer utholdende og standhaftig påminner om hvordan musikklivet har vært preget av skjevhet», skriver juryen i sin begrunnelse.

Alltid feminist

– Jeg ble oppdratt som feminist, av begge foreldrene mine, forteller Astrid Kvalbein. – «Er det bare menn som dør?», kunne min mor ofte si over nekrologene i avisa.

Som student på NMH mot slutten av 1990-tallet var det likevel en utfordring som trigget henne til å jobbe faglig med likestilling og feminisme: – Jeg laget samtidsmusikktidsskiftet Parergon sammen med noen studenter på komposisjon. Vi skulle ha et temanummer om tradisjon og jeg ble bedt om å kaste et blikk med kvinneperspektiv. Da oppdaget jeg for alvor hvor neglisjert de kvinnelige komponistene var. De som ble omtalt var gjerne søsteren eller ektefellen til en berømt mannlig komponist med etternavn som Mahler og Schumann.

Artikkelen heter Kjønn i tradisjonen. Sju kritiske kvinneblikk, og ble utgitt i Parergon 7-8/1999. Stoffet i artikkelen er også utgangspunkt for Kvalbeins kapittel i boka Musikk og kjønn - i utakt? Utgitt av Kulturrådet i 2008.

Skjer ikke av seg selv

– Jeg har også opplevd ikke bli tatt på alvor som fagperson. Kvalbein forteller at hun på et debattmøte, som eneste kvinne i panelet, opplevde at ordstyreren overså henne etter at alle de mannlige deltakerne hadde gjennomført sine innledninger.  

– Historien hører til unntakene og det er ganske lenge siden. Det har jo også skjedd en del i det siste. En forskjell er at de fleste er enige om at lite skjer av seg selv. Kvinneandelen i Komponistforeningen har jo stått på stedet hvil i tiår, for eksempel. Kvalbein referer også til en undersøkelse gjort av Komponistforeningen i 2012 hvor de undersøkte framført musikk av orkestrene fra 2003 til 2007. Av totalt 70 000 minutter musikk, var bare 39 minutter (det vil si 0,55 promille) nyere, norsk musikk skrevet av kvinner.

«Bare» kvalitet?

– Mange sier kvalitet er viktigst, kjønn betyr ingenting. Hva vil du si til dem?
– Kvalitetsbegrepet kan jo være kulturelt betinget. Vi må problematisere hva som ligger i kvalitet – om det kan være noe som favoriserer det tradisjonelt mannlige. Det gjelder også i opptak av studenter. Hva er det å ha «it»? Vi må kunne tenke kritisk om at egenskaper er kjønnet. Det er forsket på prøvespill, hvor det viser seg at med prøvespill bak skjermbrett blir kvinneandelen større.

Bevissthet

– Balansekunst når det gjelder kjønn krever bevissthet på alle nivåer. Se på litteraturlistene, repertoaret som spilles, hvem som hyres inn som gjestelærere, hvordan man snakker om og presenterer kvinner og menn. Det er viktig med refleksjoner om rekrutteringspolitikken.

For å få på plass denne bevisstheten, må temaet snakkes om ofte og i flere sammenhenger, for eksempel når man planlegger et fag. Jeg har også tro på tiltak som Rune Rebnes jentekomposisjonsprosjekt, avslutter Astrid Kvalbein.

Les hele juryens begrunnelse (pdf)
Les om likestillingsarbeidet ved NMH.

Astrid Kvalbein gratuleres av Rune Rebne, medlem av Utvalg for mangfold og likestilling ved Norges musikkhøgskole.

 

Sist oppdatert: 2. november 2018