Bjørn Kruse Lindemanprisen-2 f Knut Utler – web.jpg

Lindemanprisen til Bjørn Kruse

Komponisten Bjørn Kruse får Lindemanprisen for 2018, og De Unges Lindemanpris går til komponisten Øyvind Mæland.

– En stor ære og en stor overraskelse, sier Kruse. Han får prisen under en høytidelig markering i Lindemansalen på Norges musikkhøgskole 12. oktober.

Bjørn Kruse har vært en toneangivende komponist og en svært aktiv deltaker i norsk musikkliv gjennom de siste 45 år. Han har komponert over 150 verker for besetninger som kor, kammerensembler og orkester, dessuten har han skrevet fire operaer. Han har fått en rekke priser, senest Spellemannprisen 2018 som «Årets komponist» og Musikkforleggerprisen 2017 for «Årets verk – Klassisk/Samtidsmusikk».

Forme dagens unge komponister

Kruse studerte ved Norges musikkhøgskole fra 1972 til 1977, og avla diplomeksamen i komposisjon med Finn Mortensen som lærer. Allerede fra 1976 begynte han og undervise på NMH, først som timelærer. Han ble professor i komposisjon 1998, og fra 2013 er han professor emeritus. Bjørn har i tillegg vært en sentral pedagog på Norges musikkhøgskole og vært med å forme mange av dagens unge komponister. Han har skrevet lærebøker i bruksmusikkarrangering og jazzteori og boka Den tenkende kunstner.

Kunstmaler

I tillegg til komponistgjerningen har han tidligere vært aktiv som utøver, studiomusiker, produsent og arrangør. – I de senere år har hans aktivitet også som billedkunstner fått et nytt oppsving gjennom flere større utstillinger, forteller styreleder Einar Solbu i Lindemans Legat.

Lindemanprisen er på 150 000 kroner.

De unges Lindemanpris

De Unges Lindemanpris går til komponisten Øyvind Mæland. Han studerte komposisjon på Musikkhøgskolen hos Olav Anton Thommessen, Ivar Frounberg og Henrik Hellstenius, og fullførte en master i 2014.

Den som får Lindemanprisen utpeker mottakeren av de unges pris, og Bjørn Kruse har valgt komponisten Øyvind Mæland: – Han har skapt sitt eget kunstneriske ståsted og identitet, og er en komponist med stor kunstnerisk integritet og troverdighet, sier Kruse, og legger til:

– Øyvind Mæland en av de viktigste stemmene innen et frodig samtidsmusikkmiljø.

De unges Lindemanpris er på 50 000 kroner.

Sist oppdatert: 3. september 2018