Meninger

peter-torn-web.jpg

Gi oss en byråd, Raymond! 07. oktober 2019

Det forhandles i disse dager om nytt byråd i Oslo. Vi foreslår at det opprettes et byråd for høyere utdanning, forskning, og studentliv, skriver 10 rektorer i Oslo.

Hans Petter Solli. Sort hvitt portrett

Implementering av musikkterapi går for sakte 16. november 2018

Musikkterapi er en effektiv, brukervennlig og anbefalt behandling for personer med psykoseproblematikk. Likevel tilbys behandlingsformen bare til et fåtall pasienter i Norge. Nå trenger vi et nasjonalt løft.

stine.f.blichfeldt-aero.jpg

Det spilles ved norske sykehus 06. februar 2018

Det er ikke bare stille ved norske sykehus. Vi som jobber med musikkterapi i somatiske sykehus, gir i hovedsak tilbud til barn og unge, og vi har en formidlingsjobb å gjøre.

Det er så lett å la være å tråkke på andre. Bare slutt med det 24. november 2017

– Jeg aksepterer simpelthen ikke at musikklivet i 2017 skal kunne utgjøre en direkte fare for unge menneskers utvikling og helse. Og det er et felles ansvar å gjøre noe med dette, skriver Live Maria Roggen.

Portrett av Peter Tornquist

Nulltoleranse ved seksuell trakassering 23. november 2017

– Våre studenter har rett til et trygt læringsmiljø, uten fare for mobbing eller trakassering. De skal få utvikle sitt kunstnerskap i trygge omgivelser, og stole på at alle ansatte vil deres beste, skriver rektor Peter Tornquist.

kjetil og peter.jpg

Ja, en kunstnerisk doktorgrad er veien å gå 03. november 2017

– Petersen og Østern gjør seg skyldig i en misforståelse om at kunstnerisk utviklingsarbeid er lik utviklingsarbeid, skriver Peter Tornquist og Ketil Solvik. Førstnevnte leder Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Peter Tornquist, nærbilde i sort hvitt

Fremtidens musikere må utdannes til endring 25. oktober 2017

Der lærerens kompetanse og institusjonens behov har vært drivkraften bak utviklingen av studietilbud, må vi i større grad la studentens perspektiv bli førende, skriver rektor Peter Tornquist i dette innlegget.

guro.g.johansen.jpg

Skal grunnskolen framleis synge lite og dårleg, kunnskapsminister? 11. oktober 2017

Ministeren får neppe norske musikkpedagogar med seg på noko hipp hurra.

laura.dobrowen.jpg

Sang i skolen: Kunnskapsministeren blander kortene 11. oktober 2017

Ordet sang er ikke nevnt i ny overordnet del av læreplanen. Men hvorvidt det synges i klasserommet har alltid vært opp til læreren, skriver Laura Dobrowen.

Tor Espen Aspaas foto Eirin Sørum_forside_MG_7317c.jpg

Vi som skriver symfonier 04. august 2017

Med en ubevegelig Putin ved midtgangen og til venstre for en intenst lyttende Macron: Trump, urolig i setet, med flakkende blikk mot kameralinsene og en oransje hentesveis som begynte å vaie med i scherzoens besettende rytme, berømt i populærkulturen gjennom Kubricks bruk av satsen i A Clockwork Orange.

Rektor Peter Tornquist bak mac-en

Kvalitet – kjernen i vår virksomhet 27. mars 2017

Stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning kom i slutten av januar. Den passer som hånd i hanske for Norges musikkhøgskole, sier rektor Peter Tornquist, ikke minst fordi den setter studenten i fokus.

ole-kristian-ruud.jpg

Et land uten kultur er intet å forsvare 23. september 2016

Forsvarets fem profesjonelle musikkorps er det beste eksemplet på det fantastiske samspillet mellom nasjonens forsvar og kultur. Mye av samspillet forstummer og blir ødelagt nå, om regjeringen gjennomfører langstidsplanen om nedleggelse av to forsvarskorps og 63 musikerstillinger.

Video med Peter om kunst-ph.d..jpg

Felles nasjonal kunst-ph.d. 11. mars 2016

Rektor Peter Tornquist taler for at stipendiatprosjekter innen kunstnerisk utviklingsarbeid skal gi en grad på lik linje med doktorgraden.

Alison Bullock Aarsten, sjef for Formidlingsseksjonen

Fleksibel konsertform 01. mars 2016

– I dag er vi antakelig det konsertstedet i Oslo med størst sjangerbredde.

Kjetil Solvik, studie- og FoU-sjef

Alltid i endring 01. mars 2016

– Begrepet «kunstnerisk utviklingsarbeid» har nå eksistert i drøyt 20 år, og da skulle man tro at man hadde funnet ut hva det er for noe, men vi kan ikke si at vi har en klar, nasjonal og tverrkunstnerisk forståelse av begrepet ennå. Om 30 år har det kanskje satt seg og man har en felles forståelse, eller så har kanskje hele begrepet forsvunnet.