Meninger

Et land uten kultur er intet å forsvare 23. september 2016

Forsvarets fem profesjonelle musikkorps er det beste eksemplet på det fantastiske samspillet mellom nasjonens forsvar og kultur. Mye av samspillet forstummer og blir ødelagt nå, om regjeringen gjennomfører langstidsplanen om nedleggelse av to forsvarskorps og 63 musikerstillinger.

Felles nasjonal kunst-ph.d. 11. mars 2016

Rektor Peter Tornquist taler for at stipendiatprosjekter innen kunstnerisk utviklingsarbeid skal gi en grad på lik linje med doktorgraden.

Fleksibel konsertform 01. mars 2016

– I dag er vi antakelig det konsertstedet i Oslo med størst sjangerbredde.

Alltid i endring 01. mars 2016

– Begrepet «kunstnerisk utviklingsarbeid» har nå eksistert i drøyt 20 år, og da skulle man tro at man hadde funnet ut hva det er for noe, men vi kan ikke si at vi har en klar, nasjonal og tverrkunstnerisk forståelse av begrepet ennå. Om 30 år har det kanskje satt seg og man har en felles forståelse, eller så har kanskje hele begrepet forsvunnet.