Fleksibel konsertform

– I dag er vi antakelig det konsertstedet i Oslo med størst sjangerbredde.

– NMH har to større konsertsaler, Lindemansalen og Levinsalen, pluss flere andre saler og rom som brukes til musisering. Dessuten arrangeres det konserter eksterne arenaer. I alt arrangerer skolen rundt 400 konserter årlig, alle åpne for publikum og de fleste av dem gratis, forteller Aarsten.

– Konsertene skal speile det som foregår av utdanning og forskning på huset. Mange av konsertene organiseres for at studentene kan fremføre det repertoaret de studerer. I tillegg har vi konserter med en mengde forskjellige ensembler, for eksempel orkestre eller storband, og mye kammermusikk. Ny musikk fra skolens komponister kan man også høre, samt det siste i kunstnerisk utviklingsarbeid i musikk, fra barokken og frem til i dag.

Konsertformen har vært under debatt i mange år.

Hvordan forholder NMH seg til disse spørsmålene?

– Uansett konsertform så er det kvalitet som teller mest. Du kan ikke pakke inn noe som ikke er bra på en annen måte og tenke at dette vil trekke et nytt publikum. Så lenge vi gir studentene mulighet for å være åpne for nye konsertformer og får dem til å tenke på målgruppen, så vil de selv finne ut hva som passer dem best. Alle som har en god konsert-idé, må komme med den.

Å sette studentenes selvstendighet og kunstneriske utvikling i front, er et av NMHs hovedmål. Formidlingsseksjonen prøver, i tråd med dette, å legge til rette for en stor bredde når det gjelder konsertformer, og formidlingssjefen synes det er gledelig når studenter finner frem til litt mindre stive former for presentasjon.

– Alle utøvende masterstudenter må utvikle et prosjekt hvor de må tenke på sitt fremtidige virke som musiker. Det hender i den forbindelse at vi får opp nye typer konserter eller andre måter å tenke på.

NMH er også opptatt av selve rammen rundt konserten og hvordan den markedsføres.

– Vi har et sterkt ønske om at studentene skal lære seg å markedsføre det de jobber med, og at de bevisstgjøres om hva som er viktig for publikum når de skal på konsert. Forskning viser at det er veldig få publikummere som kommer på konsert alene. Vi bruker salene, men vi har også kaféliknende oppsett der det passer. Vi prøver å forbedre de sosiale rammene rundt konserten, og skulle gjerne hatt bedre mulighet for servering her.

Hvilken rolle spiller NMH som konserthus i Oslo?

– Dette er et lavterskel-musikkhus med mange gratiskonserter. Her møter vi stjerner før de blir stjerner. For enkelte konserter med spesielt høy kvalitet, og for visse ensemblekonserter hvor vi konkurrerer med andre kulturtilbud, tar vi betalt. Men ikke på samme prisnivå som andre konsertsteder.

Sist oppdatert: 1. mars 2016