Et land uten kultur er intet å forsvare

Forsvarets fem profesjonelle musikkorps er det beste eksemplet på det fantastiske samspillet mellom nasjonens forsvar og kultur. Mye av samspillet forstummer og blir ødelagt nå, om regjeringen gjennomfører langstidsplanen om nedleggelse av to forsvarskorps og 63 musikerstillinger.

Kvaliteten på Forsvarets musikkorps er på et svært høyt nivå, så høyt at de i år blir tildelt Kulturrådets ærespris for sin rolle som kulturbærere og -fornyere og for sin uvurderlige rolle i norsk kulturliv, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Dette har publikum glede av, både gjennom de 40 prosentene av aktiviteten som brukes til militære formål og de øvrige, der korpsene deltar på bred front i det allmenne musikkliv. Dette såkalte sivile arbeid er den beste reklame Forsvaret kan få. Når korpsene spiller på 17.mai, 8.mai, 22.juli, ved militære seremonier, på fyrverkerikonserter, paviljongkonserter, barnekonserter, julekonserter, nyttårskonserter, på festspill i Bergen og Harstad, på Olavsfestdagene og så videre, representerer de alltid Forsvaret.

Forsvarskorpsene har en lang historie og har alltid spilt en viktig rolle i samspillet mellom kultur og forsvar. Repertoar og uttrykk er blitt endret, i takt med tiden. De behersker et mangfold av sjangre og stilarter, og er i dag anvendelig i de aller fleste musikalske sammenhenger. Vi som samarbeider med, lytter til og ser Forsvarskorpsene i aksjon, føler stolthet, ofte med en tåre i øyekroken.

Forsvarskorpsene har også en viktig rolle som inspirator, mentor og læremester ovenfor barn, ungdom og studenter. Kulturrådet beskriver dem som betydelige kulturbærere i sine lokalmiljøer som spiller en aktiv og deltagende rolle rundt om i distriktene. Ved Norges musikkhøgskole har vi flere samarbeid med korpsene, noe som inspirerer studenter til å søke en profesjonell musikerkarriere i Forsvaret, både som instrumentalister og dirigenter.

Kjære politikere, la Forsvarskorpsene få arbeidsro. De er av vesentlig betydning for norsk kunst- og kulturliv. Gi dem det budsjett de trenger for å opprettholde den aktiviteten og produksjonen som de, dere og vi fortjener.

Alt annet vil være den mest umusikalske politiske avgjørelsen i moderne tid.

alt

Foto øverst: Kai Beinert
Foto nederst: Forsvaret

Sist oppdatert: 23. september 2016