Nulltoleranse ved seksuell trakassering

– Våre studenter har rett til et trygt læringsmiljø, uten fare for mobbing eller trakassering. De skal få utvikle sitt kunstnerskap i trygge omgivelser, og stole på at alle ansatte vil deres beste, skriver rektor Peter Tornquist.

Det skal være trygt for studenter å varsle og de skal være sikker på at saken følges opp. Lenke til varsleknapp for studenter>>

Norges musikkhøgskole har nulltoleranse for uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering. Lenke til informasjon og retningslinjer>>

Nok er nok

#nårmusikken stilner - opprop mot seksuell trakassering i norsk musikkbransje

#visyngerut - sangeres opprop mot seksuell trakassering i den klassiske musikkbransjen

NRK og Sveriges Radio har lagt ut en dokumentar som kaster dårlig lys over en tidligere ansatt ved Norges musikkhøgskole.

Jeg tar sterk avstand fra den utilgivelige atferden vedkommende beskyldes for, og vil berømme alle tidligere studenter som står fram med sine historier. Det er historier som bryter med alt vi som musikkutdanning står for, og som utfordrer det mest grunnleggende tillitsforholdet mellom lærere og student.

Slike hendelser hører ikke hjemme på en institusjon som Musikkhøgskolen, og jeg beklager på det aller sterkeste at de overhodet har kunnet finne sted.

Våre studenter har rett til et trygt læringsmiljø, uten fare for mobbing eller trakasserier. De skal få utvikle sitt kunstnerskap i trygge omgivelser, og stole på at ALLE ansatte vil deres beste.

Jeg er helt sikker på historiene i denne reportasjen ville blitt avdekket med rutinene vi har i dag. Bevisstheten er større og beredskapen langt bedre. Det er mager trøst for dem det gjelder, men kanskje det hjelper å vite at deres vitnesbyrd bidrar til at unge sangere får det bedre.

«Maktforholdet mellom det unge talentet og den etablerte professor kan aldri bli symmetrisk.»

Musikkutdanning er hardt arbeid. Undervisningen er intensiv, til tider utfordrende, og maktforholdet mellom det unge talentet og den etablerte professor kan aldri bli symmetrisk. Men det finnes grenser, selv for de største verdensstjerner.

Selv en avdanket Papageno har ikke rett til å opptre som Don Juan.

Peter Tornquist
rektor

Sist oppdatert: 23. november 2017

Det skal være trygt for studenter å varsle og de skal være sikker på at saken følges opp. Lenke til varsleknapp for studenter>>

Norges musikkhøgskole har nulltoleranse for uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering. Lenke til informasjon og retningslinjer>>

Nok er nok

#nårmusikken stilner - opprop mot seksuell trakassering i norsk musikkbransje

#visyngerut - sangeres opprop mot seksuell trakassering i den klassiske musikkbransjen