Fargestemme til Messiaens musikk 1

Messiaen-festival med verdenspremiere

28. februar framføres Olivier Messiaens Trois petites liturgies for første gang sammen med fargestemme på lerret. Verket er ikke tidligere spilt i Norge.

Dette skjer på festivalens avslutningskonsert 28.2. kl 19.30 med Håkon Austbø på klaver sammen med Oslo Sinfonietta, videokunstner Ricardo del Pozo og studenter fra Norges musikkhøgskole.

På samme konsert framføres også korverket Cinq Rechants med Det Norske Solistkor.

Mer detaljer om konsertene i arrangementskalenderen.

Håkon Austbø arbeider studieåret 2012/13 med et kunstnerisk utviklingsarbeid som professor II ved Norges musikkhøgskole. Hans prosjekt er å skape en levende og bevegelige fargestemmer til Messiaens musikk.

Å se farger sammen med musikken

– Olivier Messiaens synestesi – at han så farger sammen med musikken – er en helt sentral del av hans kompositoriske virke. Det er ikke bare Austbøs fargestemme som får sin verdenspremiere, men fargene til Messiaens musikk har overhodet aldri før blitt gjort synlig på en lignende måte, sier førsteamanuensis i musikkhistorie Magnus Andersson.

Til tross for at Messiaen så sitt Trois petites liturgies de la Présence Divine som et hovedverk, kanskje som sitt viktigste verk, er det aldri blitt framført i Norge tidligere.

Austbø og Messiaen sammen i 1988

Håkon Austbø om Olivier Messiaen

– Messiaen beskrev hele livet Trois petites Liturgies de la Présence Divine som sitt beste verk – bortsett fra det siste han til enhver tid hadde skrevet – og sier følgende i forordet:

Trois petites liturgies er fremfor alt en musikk av farger. Modiene (skalaene) som jeg bruker der er harmoniske farger. Deres sammenstillinger og kombinasjoner gir blått, rødt, blått med røde striper, rosa og grått med oransje flekker, blått dekorert med grønt og omgitt av gull, purpur, hyasint, fiolett og funkling i edelstener: rubin, safir, smaragd, ametyst – alt dette i draperier, i bølger, svirrende, i spiraler, i sammenblandede bevegelser..”

Hans egne farger

Fargene han så innvendig, er hans egne, og han forventet ikke at man skulle se hans farger når man hørte – eller spilte – hans musikk, men bare at man skulle se farger.

Men han har beskrevet fargene som han så innvendig til hver av sine modi med begrenset transposisjon, og til alle sine sammentrukne resonansakkorder, akkorder med omvendinger transponert til samme basstone, eller dreiende akkorder, så presist at jeg lenge har følt behovet for å vise dem, noe ingen har forsøkt seg på tidligere, såvidt meg bekjent. Om dette gir en ny dimensjon til opplevelsen av musikken, kan man ikke vite før man har prøvd det.

Fargestemmen i partituret

På 90-tallet arbeidet jeg med realiseringen av fargestemmen i Aleksandr Skrjabins Prometheus. Her er fargestemmen skrevet inn i partituret, og komponisten ønsket den visualisert. Dette har aldri vært Messiaens eksplisitte ønske, men da jeg snakket med ham om det, var han ikke fremmed for ideen.

En glede å visualisere fargene nå

Det er en glede for meg å kunne realisere dette nå, og fargestemmen til dette verket blir et forprosjekt til realiseringen av det endelige målet med prosjektet – å visualisere fargene i klaversyklussen Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus, som fremføres første gang i Oslo 10. august.

Det elektroniske instrumentet Ondes Martenot

Trois petites Liturgies har en spesiell besetning, som gjør at den forholdsvis sjelden blir fremført. Etter det vi vet, er dette første gang verket høres i Norge. Det elektroniske instrumentet Ondes Martenot gir en spesiell effekt der det svever over strykerklangen, og det unisone damekoret synger en tekst som er Messiaens egen, preget av hans meget personlige opplevelse av troen. Teksten handler om Guds tilstedeværelse, i de tre satsene henholdsvis i oss, i seg selv og i alle ting, i tildels surrealistiske bilder som “sett deg som et segl på mitt hjerte..”

Skandale ved førstefremførelsen

Teksten og musikken forårsaket en skandale ved førstefremførelsen i 1945. Innenfor tre uker hadde tre store verk av Messiaen blitt urfremført; foruten dette, orgelverket Les corps Glorieux (som spilles på konserten 26.2), og det nevnte klaververket Vingt Regards. Alt dette førte til en årelang strid i den franske offentligheten, en storm rundt komponisten, kjent som “l’affaire Messiaen”. Striden har nå forlengst lagt seg, og vi kan lytte fordomsfritt til fargerikdommen, gleden og ekstasen i hans musikk.
Håkon Austbø

Fargestemmen, en grafisk fremstilling av Messiaens musikk  i lillatoner

Programmet for hele festivalen

Messiaen-festivalen starter fredag 22. februar og innholder orgelkonserter, kammerkonsert, korkonsert, mesterklasser og et symposium.

Se alle arrangementene under Messiaen-festivalen.

Sist oppdatert: 14. februar 2014