Musikalsk entreprenørskap

Torsdag 25. januar samles lærere og fagfolk fra inn- og utland på NMH for å diskutere hvordan høyere musikkundervisning kan møte kravet fra arbeidsmarkedet.

Mer om fagseminaret

Fagseminaret «Education for Music Entrepreneurship» blir arrangert av Musikkhøgskolens Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE) torsdag 25. og fredag 26. januar.

Les mer og last ned programmet på CEMPEs nettside.

– Dette er noe vi har drømt om å få til i ti år. Det er første gang vi i nettverket European Creative Futures har et lærerprogram, som tar for seg entreprenørskap med utgangspunkt i det kunstneriske.

Andreas Sønning prater engasjert om fagseminaret «Education for Music Entrepreneurship», som avholdes på Norges musikkhøgskole (NMH) 25.-26. januar 2018. Førstelektoren, fløytisten og medarrangøren av seminaret har i flere år jobbet for å fremme viktigheten av å gi musikkstudenter verktøyene de trenger for å klare seg i yrkeslivet. Nå samles lærere og fagfolk fra Europa og USA for å diskutere og identifisere hvordan høyere musikkundervisning bedre kan tilpasses kravet fra arbeidsmarkedet. Sønning beskriver fagseminaret i regi av NMH og Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE) som «en stor begivenhet».

– Scenekunstfeltet ble evaluert av EU gjennom Polifonia i et prosjekt som varte fra 2004 til 2014. De kartla situasjonen i Europa og fant ut at det var en gedigen «mismatch» mellom undervisningen og det som faktisk var yrkeskravene. I de fleste andre utdanninger finnes det bredere yrkesforberedelse. I Norge har vi BI, Universitetet i Oslo, NTNU og andre universiteter, som har innovasjon og samfunnskunnskap på timeplanen. For oss i scenekunstutdanningen er det så krevende og viktig å spesialisere seg at man ofte tenker at det er ting man får ta stilling til etter hvert, men det behøves bevisstgjøring og forberedelse av yrkesfremtiden allerede i studietiden.

Tverrfaglig forankring

Seminaret har sitt utspring i European Creative Futures (ECF), det europeiske Erasmus-nettverket, som siden 2010 har jobbet for å fremme viktigheten av tverrfaglig entreprenørskap og relasjonsbygging på tvers av faglige og geografiske grenser i høyere utdanning. I tillegg til NMH består ECF av Cork Institute for Technology (CIT) i Irland, Lahti University for Applied Science (LUAS) i Finland, Solent Southampton University (SSU) i England og University of Applied Sciences Utrecht i Nederland (HU). En gang i året inviterer nettverket studenter på tvers av fagfelt til et intensivt kurs viet innovasjon og entreprenørskap. Årets samling finner sted på NMH i forlengelse av undervisernes fagseminar, og tar i løpet av en uke for seg alt fra kartlegging av kreative markeder i Europa til crowdfunding og selvpromotering.

Sønning har undervist ved NMH siden 1987, og har som produsent jobbet med å bygge opp kulturprogram for norske myndigheter og næringsliv i inn- og utland siden 90-tallet. Som akademiker, utøver og kunstnerlig ansvarlig har han erfart kulturelt entreprenørskap fra flere vinkler. Kunnskapen bruker han aktivt inn i ECF, og i en bok han jobber med for øyeblikket. Sønning fremhever tre suksesskriterier i arbeidet med musikalsk entreprenørskap: Innovasjon, integritet og supplerende kompetanseteam.

En «mismatch» mellom undervisningen og det som faktisk var yrkeskravene.

– En geolog er aldri alene i oljeutviklingen, en fisker er ikke alene i den store industrien. Altfor mange av musikkstudentene som vi utdanner er alene, og altfor mange henvender seg til meg etter utdanningen og sier, kan ikke du hjelpe meg ut i verdikjedene? De har høy kredibilitet på å tolke og fremføre musikk, men har ikke tenkt nok på formidlingen av sitt kunstnerskap som produkter og tjenester, forklarer Sønning fra kontorstolen sin på NMH.

– De samfunnsrettede og formidlingsrelaterte fagene har vært anerkjent i musikkutdanningen siden 70-80-tallet, men de har ikke blitt implementert i tilstrekkelig grad for utøvende og skapende musikere. Grunnen er frykt for at tverrfaglighet skulle redusere overskuddet til å opprettholde et kunstnerisk nivå. Men, ingen ønsker å senke det kunstneriske nivået, det er i alles interesse at det bevares. Det er ikke snakk om enten eller, men både og.

Tradisjon versus nytenking

I løpet av seminaret vil felespiller Andreas Ljones fortelle om sin ferd fra diplomstudent ved NMH til musikalsk entreprenør, mens Breda Kenny og Gerard O’Donovan fra CIT tar for seg viktigheten av en metodikk for utdanning innen entreprenørskap. Som eneste representant utenfor ECF-nettverket kommer Gerald Klickstein, grunnlegger og direktør for Music Entrepreneurship & Career Center ved Peabody Institute. Han vil blant annet adressere endringer i verdikjeden for symfoniorkestre i USA. Sønning selv vil ta for seg konsertdramaturgi som verktøy for entreprenørskap. Han understreker at det er lite som skal til av forbedret kompetanse innen konsertdramaturgi og kunnskap om verdikjeder før det kan ha stor effekt for studentenes profesjonelle fremtid.

– Hvilke forhåpninger er knyttet til et fagseminar som dette?

– Effekten av studentarbeidet gjennom ECF har vi allerede sett. Musikere, managere, billedkunstnere, koreografer og folk innen multimedia finner hverandre, etablerer kontakt og inviterer hverandre inn i prosjekter. Derfor har vi mange ECF-søkere hvert år. Men vi må plante noen frø i organisasjoner med cirka 200-års utdanningstradisjoner forankret i forholdet mellom mester og student – plante noen frø om at vi kan utdanne individualister på et høyt kunstnerisk nivå, og samtidig hjelpe dem til teambygging og gi dem et bredere perspektiv på sine muligheter. For å oppnå dette må vi begynne med oss som underviser i høyere musikkutdanning og de andre scenekunstfagene.

andreas_sonning-1_f-Brian-Olguin_web2000.jpg

Ingen ønsker å senke det kunstneriske nivået, det er i alles interesse at det bevares. Det er ikke snakk om enten eller, men både og, sier Andreas Sønning.

 

Sist oppdatert: 24. januar 2018

Mer om fagseminaret

Fagseminaret «Education for Music Entrepreneurship» blir arrangert av Musikkhøgskolens Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE) torsdag 25. og fredag 26. januar.

Les mer og last ned programmet på CEMPEs nettside.