Fasade

Musikkhøgskolen i finalen til internasjonal pris for fremragende utdanning

Norges musikkhøgskole (NMH) er eneste skandinaviske kandidat til prisen Global Teaching Excellence Award som feirer institusjoner som er dedikert til fremragende læring og utdanning.

– Dette er virkelig gledelig. Musikkhøgskolen er én av få spesialiserte institusjoner på listen, og den eneste kunstfaginstitusjonen. Uavhengig av om vi vinner eller ikke, så er det en hedersbetegnelse å være blant finalistene, sier rektor Peter Tornquist.

Dedikert til utdanningskvalitet

Prisen deles ut av Higher Education Academy (HEA). Organisasjonen har base i Storbritannia og har som formål å bedre studentreisen ved å forbedre læring i høyere utdanning. Ved å heve statusen og kvaliteten på undervisningen ønsker de å utvikle studenters læringsutbytte i positiv retning.

Mer om arbeidet til organisasjonen HEA.

Pris for å bedre studiekvalitet

Prisen Global Teaching Excellence Award ble etablert for å feire institusjoner som er dedikert til fremragende læring og utdanning. Musikkhøgskolen blir vurdert på tre kriterier i kampen om prisen: fremragende lederskap i utdanning, fremragende undervisning og fremragende studentstøtte. De andre finalistinstitusjonene befinner seg i Storbritannia, Canada, Australia, Kina, Sveits, Nederland og Sør-Afrika.

Prisen deles ut 4. september i London.

Rektor Peter Tornquist. Foto: David Engmo
Sist oppdatert: 22. august 2017