Musikkhøgskolen bak bygningen.jpg

Musikkhøgskolen inn i Store norske leksikon

Norges musikkhøgskole vil gi et løft til allmenn musikkformidling, og går inn som medeier i Store norske leksikon.

Om SNL

Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk på nett, skrevet av fagfolk. I alt bidrar nærmere 700 fageksperter, de fleste av dem tilknyttet universitetene, med produksjon og kvalitetssikring av innhold til Norges nasjonalleksikon. De 15 medlemsinstitusjonene, finansierer leksikonet gjennom en årlig medlemskontingent. SNL har en redaksjon på ni årsverk, og har to millioner unike brukere i måneden.

– Dette har vi ønsket å få til lenge, sier rektor Peter Tornquist. – Norges musikkhøgskole (NMH) er landets største fagmiljø innen musikk. Våre ansatte dekker alt fra klassisk musikkvitenskap til det nyeste innen musikkteknologi. Medlemskapet i Store norske leksikon gir oss anledning til å nå bredere med vår kunnskap.

Portrett rektor Peter Tornquist
Peter Tornquist. Foto: David Engmo

Denne uken signerte han Musikkhøgskolen inn som medlem av Foreningen Store norske leksikon (SNL), eieren av Norges største plattform for forskningsformidling.

– Dette er noe vi har ønsket å få til lenge. Vi betrakter SNL som et unikt spleiselag mellom høyere utdanning og private aktører, og et særdeles vellykket formidlingsprosjekt. Og det er på norsk!

– Medlemskapet i Store norske leksikon gir oss anledning til å nå bredere med vår kunnskap.

NMH er dermed et av 15 medlemmer i Foreningen SNL. Fra før er alle landets universiteter, HiOA, Fritt Ord, Det norske Videnskaps-Akademi, Sparebankstiftelsen DNB og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening medlemmer.

– Faglig tyngde

Hver dag leses nærmere 300 000 artikler i Store norske leksikon, som har vært heldigitalt siden siste papirutgave ble utgitt i 2005. Skoleelever og studenter er leksikonets største brukergruppe, men de nesten 200 000 artiklene på snl.no leses bredt av hele den norske befolkningen.

Portrettbilde av Erik Bolstad
Erik Bolstad. Foto: SNL

– For Store norske leksikon betyr det svært mye å få NMH med som medlem, sier sjefredaktør Erik Bolstad.

– Det vil utvilsomt gi en større faglig tyngde til alt musikkstoffet vårt, fra enkelte instrumenter og norsk musikkhistorie til musikkterapi og –pedagogikk. Det vil gi SNL enda større troverdighet som kilde i musikkmiljøene og blant folk som søker kvalitetssikret kunnskap om alt som har med musikk å gjøre, sier Bolstad.

– Det vil utvilsomt gi en større faglig tyngde til alt musikkstoffet vårt.

Formidlingsansvar

Nils E. Bjerkestrand er professor emeritus ved Norges musikkhøgskole og fagansvarlig for en rekke kategorier i Store norske leksikon, blant dem Den klassiske musikkens faghistorie og Grunnleggende begreper i musikkteori. Han gleder seg over nyheten om at Musikkhøgskolen nå har gått inn på eiersiden i leksikonet.

– Det synes jeg er veldig positivt, og det er noe jeg har ønsket meg lenge, sier Bjerkestrand.

Det siste året har artiklene han har ansvar for blitt lest 135 000 ganger, noe som «føles veldig bra, rett og slett.» Nå mener han flere eksperter ved NMH må gripe muligheten til å formidle bredt, også utenfor undervisningsrommene.

– Man har et ansvar for å formidle til allmenheten, fordi kunnskapen vi sitter med skal være tilgjengelig for folk utover dem som studerer ved skolen. Det er derfor mange av oss har utgitt bøker og skrevet artikler i tidsskrifter, og det er derfor jeg bidrar i Store norske leksikon, sier Bjerkestrand, mens han tar seg en pause fra å nyskrive artikkelen om komponist Rolf Wallin.

Sist oppdatert: 16. oktober 2017

Om SNL

Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk på nett, skrevet av fagfolk. I alt bidrar nærmere 700 fageksperter, de fleste av dem tilknyttet universitetene, med produksjon og kvalitetssikring av innhold til Norges nasjonalleksikon. De 15 medlemsinstitusjonene, finansierer leksikonet gjennom en årlig medlemskontingent. SNL har en redaksjon på ni årsverk, og har to millioner unike brukere i måneden.