Tildeling av senter for fremragende utdanning
Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Birgitte Jordahl sto for tildeling av Senter for fremragende utdanning. Senterleder Ingrid Maria Hanken og viserektor Bjørg J. Bjøntegaard tok i mot for Norges musikkhøgskole.

Musikkhøgskolen har fått senter for fremragende utdanning

Norges musikkhøgskole vant konkurransen blant 24 søkere for prestisjeordningen Senter for fremragende utdanning. Etter juryens vurdering har Musikkhøgskolen den mest fremragende og nyskapende undervisningen for utøverstudenter i landet.

Musikkhøgskolen ble vurdert ut fra en omfattende søknad og etter besøk av en internasjonal jury. Resultatet var topp karakter på en skala fra 1 til 6. NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) står bak tildelingen.

Musikkhøgskolens konsept for Senter for fremragende utdanning i musikkutøving er å utdanne musikere på høyt kunstnerisk nivå og som er kvalifisert for et internasjonalt og konkurransepreget arbeidsliv i rask endring.

Utdanning tilpasset dagens virkelighet

I juryens vurdering ble det særlig lagt vekt på at konseptet var klart og tydelig formulert, at senterets ideer var tydelige og relevante og praktisk tilpasset dagens virkelighet i høyere musikkutdanning. Juryen skrev at Norges musikkhøgskole allerede er i teten innen musikkpedagogisk forskning, og det er et meget godt grunnlag for det foreslåtte senteret.

Gir senterstatus til innovative miljøer med kvalitet

Logo for Senter for fremragende utdanningSenterstatus tildeles miljøer i universitets- og høgskolesektoren som framstår som innovative og med dokumentert fremragende kvalitet i eksisterende utdanning. Hensikten med ordningen er å utvikle ny kunnskap og erfaring som også skal spres til andre miljøer. Tildelingen gir en finansiering på 3 millioner årlig i 5 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere 5 år.

– Dette er en stor ære for et så lite og spesialisert fagmiljø som musikk. Tildelingen forplikter. Vi griper sjansen og skal sørge for at senteret lykkes nasjonal og internasjonalt, sier rektor ved Musikkhøgskolen Peter Tornquist.

Bygger på forskning

Senter for fremragende utdanning i musikkutøving ved Norges musikkhøgkole bygger videre på en mangeårig forskningsinnsats innen høyere musikkutdanning. Musikkhøgskolen har vært en av de internasjonalt ledende institusjonene på dette forskningsområdet gjennom flere år. Gjennom statusen som senter for fremragende utdanning får Musikkhøgskolen anledning til å videreutvikle og intensivere dette arbeidet gjennom en rekke utviklingsprosjekter.

Mer informasjon om mål og prosjekter

Hovedmålsettinger for senteret

Utviklingsprosjekter ved senteret

Last ned brosjyren for Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (pdf 2Mb)

Dokumenter i søknadsprosessen

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole er en vitenskapelig høgskole som utdanner morgendagens profesjonelle musikere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkteknologer, musikkpedagoger og musikkterapeuter.

Norges musikkhøgskole er en av de ledende musikkutdanningsinstitusjonene i Europa. Ferdig utdannet er studentene på et høyt profesjonelt nivå og finner arbeid blant annet i symfoniorkestre, i band og ulike ensembler, som musikkpedagoger eller som frilansere. Noen etablerer seg også som solister på en nasjonal og internasjonal arena.

På Norges musikkhøgskole arbeider noen av landets fremste musikere, musikkpedagoger og musikkforskere som lærere. Undervisningen er basert på både kunstnerisk utviklingsarbeid, tradisjonell forskning og erfaringskunnskap i kunstfaget musikk. Musikkhøgskolen er internasjonalt anerkjent for sin FoU-virksomhet innenfor oppføringspraksis, samt forskningsområder som høyere musikkutdanning og musikk og helse.

Norges musikkhøgskole arrangerer årlig opp mot 400 konserter og studentene spiller også på skoler og ungdomsklubber, i fengsler og på sykehjem.

Senterleder

ingrid.m.hanken.jpg

Ingrid Maria Hanken

Professor

Pedagogikk

I senterledelsen

imported-image

Siw Graabræk Nielsen

Professor

Musikkpedagogikk

imported-image

Kjell Tore Innervik

Førsteamanuensis

Slagverk

Se bilder fra utdelingen på NOKUTs jubileumskonferanse 8. november 2013

  • NMH tildelt CFU 078.JPG
  • NMH tildelt CFU 079.JPG
  • NMH tildelt CFU 080.JPG
  • NMH tildelt CFU 083.JPG
  • NMH tildelt CFU 084.JPG
  • NMH tildelt CFU 087.JPG
  • NMH tildelt CFU 095.JPG
  • NMH tildelt CFU 110.JPG
  • NMH tildelt CFU.JPG
Sist oppdatert: 8. november 2013