Musikkterapi Ingeborg Nebelung f Håvard Flaatten.png

Musikkterapiutdanningen feirer

Det er 40 år siden musikkterapiutdanning ble etablert i Norge. I løpet av den tiden har musikkterapi gått fra å være et lite fagfelt til å bli et stort, forskningsbasert fag.

Musikkterapi GettyImages-171741664 – 1024dpi.jpg
Fredag 14. september
kl. 18.00 – 19.30

Musikkterapeutene bruker musikk for å hjelpe mennesker gjennom hele livsløpet – fra premature barn på sykehus til demensrammede i eldreomsorgen, via psykisk helsevern og rusbehandling, barnevern, spesialskoler, i kriminalomsorgen og somatiske sykehus.

Musikkterapi er en behandlingsform helsemyndighetene anbefaler. Nyere forskning og kunnskapsgrunnlag har ført til at musikkterapi er henvist til i syv av Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer for behandling.

Det er gitt sterkeste anbefalinger for musikkterapi i retningslinjer for psykosebehandling.

Musikkterapiutdanningen i Norge startet på Østlandets musikkonservatorium i 1978, som en av de første i Europa, og ble overført til Norges musikkhøgskole ved fusjonen i 1996. Utdanningen omfatter idag alt fra bachelorstudier i Musikk og helse til masterutdanning og ph.d. i musikkterapi.

Også jubileum for Senter for forskning i musikk og helse

I 2008 ble Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) opprettet. Senteret har etablert seg som en innovativ spydspiss med stor forskingsproduksjon. CREMAH markerer sitt 10-års jubileum med en åpen minikonferanse samme dag. Minikonferansen feirer utgivelsen av den CREMAH-initierte internasjonale publikasjonen Music and Public Health – A Nordic Perspective. Boken er en unik artikkelsamling med bidragsytere fra hele Norden og presenterer innovative perspektiver på musikk og folkehelse.

Sist oppdatert: 11. september 2018
Musikkterapi GettyImages-171741664 – 1024dpi.jpg
Fredag 14. september
kl. 18.00 – 19.30

To artikler om musikkterapiens historie

Even Ruud f Paal Audestad.jpg
Noen merkesteiner i musikkterapiutdanninga

Vi feirer i år 40 år med norsk musikkterapiutdanning. Det har vært en enestående reise, skriver Even Ruud i denne artikkelen.

CREMAH_m_Tia.jpg
CREMAH – Senter for forskning i musikk og helse

CREMAH feirer 10 år. Og for noen begivenhetsrike år! Det skriver Karette Stensæth og Gro Trondalen.