Profilbilde saksofon klaver

Nytt masterprogram for komponerende musikere

Norges musikkhøgskole tilbyr en felles nordisk utdanning for spillende og improviserende komponister på høyt nivå. Studiet byr på to semestre utenlands.

Nordisk samarbeid

Nordic Master: The Composing Musician er et nytt masterprogram som er blitt til i samarbeid med det rytmiske musikkonservatorium i København og høgskolan for scen och musik i Gøteborg. Programmet retter seg mot søkere fra improvisasjons/jazzfeltet som arbeider mot en profesjonell karriere der de kombinerer utøving og komposisjon.

Utenlandsopphold

Studentene vil tilbringe første og siste semester ved Norges musikkhøgskole og de to midterste semesterene ved RMC og HSM. I tillegg vil det bli arrangert samlinger i de respektive landene.

Bygge nettverk

På dette studieprogrammet vil en få tilgang på de ypperste lærerkreftene som nordisk improvisasjons- og jazzmusikk har å tilby. Programmet innebærer også en unik sjanse til å bygge seg et internasjonalt nettverk.

Sist oppdatert: 2. desember 2013