Music + Practice forside

Nytt tidsskrift for musikk

15. mars lanserte Erlend Hovland og Christina Cobb Music + Practice. Tidsskriftet vil blant annet endre forskningens perspektiv ved å studere kunstneriske praksiser som kunnskapsfelt.

Tidsskriftet er utviklet i samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer og vil utgjøre et forum for et stadig ekspanderende internasjonalt fagfellesskap av forskere og kunstnere.

På tvers av faglige skillelinjer

Ved å fremme studier på tvers av faglige og institusjonelle skillelinjer har Music + Practice som ambisjon å være med på å prege framtidens musikkforskning.

Praksis er sentralt for musikk

Til tross for at praksis er sentralt for musikk, så er begrepet lite utviklet i forskningssammenheng. Det er derfor Music + Practice ønsker å endre forskningens perspektiv på musikk ved å studere kunstneriske praksiser som kunnskapsfelt.

Nettbasert

Music + Practice er et nettbasert open access tidsskrift og vil bidra til å gjøre musikkforskningen fritt tilgjengelig for alle. Tidsskriftet åpner for innovativ bruk av lyd og bilde i framstilling av praksis og forskningsresultater: Lyd- og videofiler, utstrakt bildebruk, samt lenking til "bonusmateriale" er blant mulighetene som finnes.

Tre seksjoner

Tidsskriftet er oppdelt i tre seksjoner

  • En vitenskapelig (Music + Practice Scientific)
  • En utforskende (Music + Practice Explorative)
  • En kommenterende (Reviews + Commentaries).

alt

Hvem står bak

Norges musikkhøgskole er sentral i utviklingen av tidsskriftet. Redaksjonen er satt sammen av førsteamanuensis i musikkhistorie Erlend Hovland og stipendiat og pianist Christina Kobb fra Norges musikkhøgskole og Arnulf Mattes fra Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo.

altBak redaksjonen står en rekke sentrale europeiske musikkutdanningsinstitusjoner, hvorav flere har gjort seg bemerket innen kunstnerisk utviklingsarbeid og utøverforskning.

www.musicandpractice.org

Sist oppdatert: 8. april 2013