Oslo Filharmoniske orkester
Oslo-Filharmonien og Musikkhøgskolen har inngått en omfattende samarbeidsavtale. Foto: Stian Andersen

Omfattende samarbeid med Oslo-Filharmonien

En ny samarbeidsavtale omfatter praksisplasser for både utøver-, dirigent- og komponiststudenter, felles satsing på nye publikumsgrupper, gjestelærere, etterutdanning og rekruttering.

– Vi vil gjerne skape en større helhet, hvor også temaer som innholdet i kunsten og formidlingen av den har en plass, sier rektor Eirik Birkeland til Ballade.

Avtalen tar utgangspunkt den langvarige tradisjonen med at masterstudenter har praksisplasser i bl.a. Oslo Filharmoniske Orkester. Praksissamarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og orkestre er vanlig en rekke steder i Europa, men dette samarbeidet er bredere tenkt.

4 samarbeidsområder

Samarbeidsavtalen mellom Norges musikkhøgskole og Oslo-Filharmonien er omfattende og inneholder i følge Birkeland et fullstendig kretsløp for utvikling av kompetanse.  

  1. Utdanning av både musikere, dirigenter og komponister: Oslo-Filharmonien tilbyr praksisplasser, musikere fra Oslo-Filharmonien deltar i undervisning og veiledning og OFOs solister og dirigenter er gjesteforelesere på NMH. I tillegg vil komposisjonsstudenter få mulighet til å prøve ut egne komposisjoner i orkesteret.
  2. Etterutdanning: Musikkhøgskolen vil i dialog med Oslo-Filharmonien utvikle etterutdanningstilbud for orkesterets ansatte innen blant annet musikkformidling og ledelse.
  3. Forskning og utviklingsarbeid: Musikkhøgskolen representerer landets største FoU-miljø i musikk, og det kan være aktuelt å utvikle FoU-prosjekter av felles interesse for begge parter.
  4. Nye publikumsgrupper: Musikere fra Oslo-Filharmonien og studenter og ansatte på Musikkhøgskolen vil gjennomføre minst ett felles utviklingsprosjekt med fokus på å nå nye publikumsgrupper hvert år.

Felles interesser

– Kontrakten forplikter oss til å jobbe for våre felles interesser, i større grad enn før, sier direktør i Oslo-Filharmonien Odd Gullberg.

Samfunnsutvikling

– En viktig årsak til samarbeidet er samfunnsutviklingen. Premissene i kulturlivet blir bestemt av den internasjonale konkurransen. Samtidig er det ikke gitt at vår kunstform trekker unge mennesker i konsertsalen, sier Gullberg til Ballade.

– Det gjør at man må spørre seg om hvilke kvaliteter en orkestermusiker av i dag bør ha, sier Birkeland.

Les hele artikkelen i Ballade.

 

Sist oppdatert: 17. april 2013