Peter Tornquist blir ny rektor

Vi gratulerer Peter Tornquist og Hilde Ringlund som ny rektor og prorektor.

Opptellingen viser at Peter Tornquist og Hilde Ringlund fikk 62,2 % av stemmene. Motkandidatene Svein Bjørkøy og Bjørg Bjøntegaard fikk 37,8 % av stemmene.

Overtar 1. august

1. august skjer rektoratskiftet på Norges musikkhøgskolen. Da overlater rektor Eirik Birkeland og prorektor Ingrid Maria Hanken roret til Torquist og Ringlund.

Peter Tornquist

altPeter Tornquist er førsteamanuensis i komposisjon og leder av fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi.

Komponisten Peter Tornquist (født 1963) har svensk bakgrunn, men er oppvokst i bl.a. Sveits og Brasil. Han flyttet til Norge i 1984 for å studere komposisjon med Lasse Thoresen ved Norges musikkhøgskole. I 1989-1991 studerte Tornquist ved Royal College of Music i London, med den britiske komponisten George Benjamin som veileder. Tornquist var stipendiat i Stipendiatprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid, og avsluttet i 2006.

Peter Tornquist har undervist ved Norges musikkhøgskole i et bredt spekter av musikkteoretiske fag. Han har samarbeidet med komponisten Lasse Thoresen om utviklingen av den auditive analysemetoden Sonologi. I samarbeid med Universitetet i Oslo og NoTAM har Tornquist gjennomført en rekke kurs i bruk av nyere datateknologi ved musikalsk notasjon.

Tornquist har siden studietiden vært aktiv i musikklivets styre og stell, først som leder i den norske UNM-komiteen og senere som daglig leder for Oslo Sinfonietta. Han har vært president i foreningen nyMusikk, viseformann i Norsk Komponistforening og i tillegg styremedlem i TONO.

 

 

Hilde Ringlund

altHilde Ringlund er førsteamanuensis i akkompagnement og leder av fagseksjon for klaver, akkompagnement, gitar og akkordeon.

Hilde Ringlund har diplomeksamen i klaver/kammermusikk fra Norges musikkhøgskole (NMH) etter studier med Hans Solum og Robert Riefling. I 1977 ble hun ansatt som akkompagnatør ved NMH og har siden vært medspillende lærer for studenter innen stryk, sang og treblås.

Hilde har også undervist i emnene formidling, konsertforberedelse, musikertrening, og underviser for tiden i valgemnet musikere i bevegelse. Som utøver har hun medvirket ved tallrike konserter i samspill med profilerte musikerkolleger. Gjennom årene har hun også gjort en rekke opptak for NRK.

Andre viktige oppgaver ved NMH er mangeårig ledelse av Fagrådet for akkompagnement, samt ansvar for å organisere akkompagnementsvirksomheten. Videre har Hilde vært medlem av Musikkhøgskolens styre i flere perioder.

Hun har vært medlem av tidligere avdelings- og instituttstyrer, kammermusikkutvalg, og konsertutvalg. I perioden 2005-2009  var hun nestleder i Formidlingsutvalget og ledet konsertserien Kollegakonsertene i flere år.

Hilde har også utdannet seg innen Kommunikologi (læren om det som er felles) og er i gang med utdanning innen Feldenkraispedagogikk.

 

 

 

Sist oppdatert: 20. mars 2013