Plingdoku-55 – web.jpg

Pling - et lite vindu til kunst og vitenskap på Musikkhøgskolen

Pling nr. 2 er Musikkhøgskolens magasin for kunst og vitenskap. Send en e-post og få det hjem i posten.

Pling er et lite vindu. Titter du inn kan du få et lite inntrykk av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges musikkhøgskole. Du vil kunne se folk som spiller, tenker og komponerer – på forskning som er ferdig eller på utviklingsarbeider som pågår. Men du får bare et inntrykk, for feltet er stort. Her er det mange tanker.

Men tar du et skritt nærmere vil du kunne høre om en maskin som kan improvisere, om en tromme og hardingfele som prøver finne felles puls, og om Stasi og Hollywood. Du kan også bli med på historier om gjenoppdagede undervisningsteknikker fra 1700-tallets Italia og om tanker om idrettspsykologi i høyere musikkutdanning.

Men dette er nå bare et lite pling på vinduet.

God pling!

Send e-post og få Pling nr. 2 hjem i posten.

Plingdoku-27 –web.jpg

 

Sist oppdatert: 8. mai 2018