Peter Tornquist

– Bruk tiden, huset, hverandre og oss!

Rektor Peter Tornquist har rådene klare til studentene.

Instagram: @musikkhogskolen
Facebook/musikkhogskolen

Ny student? Finn informasjon om oppstartuke, sjekkliste for semesterstart og annen nyttig informasjon.

Semesterstart blå.jpg
Fredag 26. august
kl. 14.00 – 15.15

Når Norges musikkhøgskole har offisiell åpning av studieåret den 26. august, er det 77 nye studenter som begynner på et fireårig bachelor-løp. – Når de begynner på en høyere utdanning, er de selv ansvarlige for å lykkes med utdanningen, og det gjør de ved aktivt å ta i bruk alle mulighetene de har rundt seg, sier rektor, før han utdyper tankene bak rådene:

Bruk tiden!   

– Fire år kan virke som et hav av tid, og noen tror kanskje at ting vil skje av seg selv. Det gjør de ikke. Derfor vil jeg si: Make every second count! Det er kanskje en god idé å skrive logg? I hvert fall ikke bruke tre uker på å finne ut hvor øverommet er. Alt har sin tid, men å bruke tiden er studentene selv ansvarlige for.

Bruk huset!

– Studentene kommer antagelig aldri, i løpet av karrieren, til å ha så mange fasiliteter, så lett tilgjengelig, som i løpet av årene her på Musikkhøgskolen: konsertsaler, lydstudio, teknikk, instrumenter, øverom. Dette er deres hus, og det er det viktig at de lærer seg å tenke, med én gang.

Bruk hverandre!

– Dette er kanskje det viktigste rådet jeg har. Langt viktigere enn graden og fagene og hovedlærer er det nettverket studentene bygger i studietiden. De som begynner samtidig nå, som er 18-19-20 år gamle, vil være samarbeidspartnere i mange år. De kommer til å sitte i orkestre sammen, være frilansere sammen, de kommer til å undervise på kulturskoler, de kommer til å delta på festivaler sammen. Det å etablere samarbeid og å ta det i bruk fra første dag, er kanskje den viktigste nøkkelen til å lykkes med musikkstudiet. Det er nå de etablerer det profesjonelle nettverket de skal leve av resten av livet.

Bruk oss!

– Alle lærere, alle ansatte, er her på grunn av studentene. Det å bruke de ressursene som hele kollegiet av lærere og administrasjon, teknisk stab og bibliotekpersonalet utgjør, å bruke hele dette apparatet, det er noe studentene må venne seg til. De skal ikke føle seg låst til de lærerne de har fått tildelt, for alle er tilgjengelige for dem, og alle har noe å bidra med.

Ta ansvar!

– Men de må ta ansvaret selv. For å bli en fullvoksen musiker, må de finne ut av sin egen frasering, de må finne ut av sin egen teknikk. En lærer er en viktig veiviser, en som sitter ved siden av dem på førersetet og har et kart over hvordan karrieren kan utvikle seg, men det er ikke læreren som lager karrieren, det er ikke læreren som kan få dem til å bli kjempegode eller modne kunstnerisk. Det må de sørge for selv. Og da må de ta i bruk den bredden av kompetanse som finnes her på Musikkhøgskolen.

Sist oppdatert: 8. august 2016

Instagram: @musikkhogskolen
Facebook/musikkhogskolen

Ny student? Finn informasjon om oppstartuke, sjekkliste for semesterstart og annen nyttig informasjon.

Semesterstart blå.jpg
Fredag 26. august
kl. 14.00 – 15.15