Det muliges kunst.jpg

Rektorer med felles støtte til ekspertgruppe

Rektorene for HiOA, KHiO og NMH har sendt et felles brev til Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet med støtte til konklusjonene i rapporten «Det muliges kunst» om at et nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen bør ligge i Oslo.

Videre skriver de at institusjonene ønsker å ta ansvar for at dette kan realiseres i samhandling med regionale sentre slik rapporten fra ekspertgruppen foreslår. Ekspertgruppen, med tidligere NMH-rektor Eirik Birkeland i spissen, overleverte rapporten til to statsråder på en pressekonferanse på Musikkhøgskolen 24. april.

- Det er helt nødvendig å styrke det reelle samarbeidet mellom utdanningssektoren og aktuelle aktører innen kunst- og kulturfeltet for å sikre en bedre koordinering av aktivitetene.

- NMH, Kunsthøgskolen i Oslo og HiOA bidrar gjerne til en videre utvikling av kvalitet, en koordinering og et kompetanseløft for de estetiske fagenes status i opplæringen. Sammen ønsker vi å ta ansvar for et nasjonalt sentrum med forpliktende oppkobling mot andre aktuelle miljøer, skriver rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo Cecilie Broch Knudsen, rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus Kari Toverud Jensen og rektor Norges musikkhøgskole Peter Tornquist i et brev stilet til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og kulturminister Thorild Widvey.

Sist oppdatert: 6. mai 2014