Paal Audestad oppstart

Resultatene av helse- og trivselsundersøkelsen (SHoT)

Onsdag morgen ble resultatene av helse- og trivselsundersøkelsen offentliggjort. Norges musikkhøgskole har stort sett gode resultater å vise til.

Trivsel

Studentene på Musikkhøgskolen trives generelt svært godt med både studiet og egen livssituasjon, og det er verdt å nevne at resultatene er over landsgjennomsnittet på alle de ni punktene som omhandler disse temaene. 

Utfordringer

Selv om NMH hovedsakelig kommer godt ut av undersøkelsen, er det naturligvis forbedringspotensial på enkelte områder. Musikkhøgskolestudenter drikker oftere og trener mindre enn den norske gjennomsnittsstudenten, og den opplevde psykiske helsen har blitt verre siden den forrige undersøkelsen ble gjort i 2014.

Likevel har studentene på NMH lav grad av eksamensangst sammenlignet med landet for øvrig. Selv om majoriteten av studentene opplever egen helse som god eller svært god, er det nesten en tredjedel som føler seg ensomme ofte eller svært ofte.

Debatt

Studentutvalget (SUT) tok opp temaene på onsdagens paneldebatt, sammen med lærerrepresentanter. Tilstede var SUT-leder Sverker Rundqvist og Anna Johansen (studentmedlem i læringsmiljøutvalget), samt Morten Halle (viserektor for studier) og studieleder for folkemusikkstudiet Unni Løvlid, som også er tidligere student.

Debattantene la vekt på viktigheten av å snakke om det å leve i en prestasjonskultur der folk gjerne måles opp mot hverandre og seg selv. Samtidig understrekte Sverker at de gode resultatene av undersøkelsen ikke skal glemmes, og at tidligere tiltak som har fungert, fremdeles må ivaretas.

Tiltak

SUT-lederen formulerte en rekke tiltak for å redusere ensomhet på skolen, blant annet planlegges det oppstart av studentforeninger med fokus på spill og fysisk aktivitet. Det vil også bli mulig for studenter å søke om penger fra SUT til sosiale arrangementer. 

-    Vi tror på det å gjøre ting sammen med andre, og ting som ikke nødvendigvis dreier seg om musikk, sa Sverker. Han mottok støtte fra debattleder Live Maria Roggen, som oppfordret alle som underviser til å legge til rette for at nye studentgrupper blir kjent med og trygge på hverandre. 

Det ble også påpekt at hvert studie på NMH har en egen studentkontakt i administrasjonen, og at disse som oftest er tilgjengelige hele dagen. I salen ble det oppfordret til å satse på hundre prosent trivsel i neste omgang; et forslag panelet applauderte!

Her kan du lese et sammendrag av resultatene. (pdf)

Sist oppdatert: 7. september 2018