Samarbeid om talentutvikling på høyeste nivå

ArtEx-programmet blir Norges første systematiske satsing på talenter på toppnivå på tvers av sjanger.

– ArtEx fyller et gap mellom kunstutdanningen og kulturlivet. Selv de beste av våre studenter opplever at møtet med artistkarrieren er krevende. Bransjen kan være tøff, og er ofte ikke forberedt på å hjelpe unge talenter til å lykkes, forteller Peter Tornquist, rektor ved Musikkhøgskolen.

Tanken bak ArtEx er å kunne ivareta kunstnere på høyeste nivå når de står på terskelen av en profesjonell karriere innen utøvende kunstfag eller film. Alle kunstnere kan søke, så lenge de er norske eller har utdanning fra Norge, og har gjennomført høyeste utdanning tilgjengelig innenfor sitt kunstfelt.

Binder utdanning og bransje sammen

Programmet er resultat av et samarbeid mellom Talent Norge, Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og Den norske filmskolen. I år lyses det ut 5 plasser for unge kunstnere som viser stort talent.

– Gjennom ArtEx får talentene et faglig tilbud som binder utdanning og bransje sammen. De får hjelp til å håndtere kravene til en internasjonal karriere, og et nettverk av unge kunstnere å dele erfaringer med, mener Tornquist.

Mer om ArtEx og info for søkere.

Sist oppdatert: 7. november 2016