Turid Birkeland og Peter Tornquist underskriver avtale.jpg
Direktør ved Rikskonsertene Turid Birkeland og rektor Peter Tornquist underskriver avtale om samarbeid.

Samarbeidsavtale med Rikskonsertene

Musikkhøgskolen har inngått en samarbeidsavtale med Rikskonsertene. Der Musikkhøgskolen er en viktig leverandør av forsking, kunstnerisk kompetanse og musikere, er Rikskonsertene en stor formidler av levende musikk og en viktig arbeidsplass for studentene.

Samarbeidet går ut på å utnytte det den andre er best på, og kan resultere i praktisk konsertsamarbeid, felles forskningsprosjekter, samarbeid om musikkformidlingsundervisningen og nye valgemner.

Rikskonsertene er en av landets ledende formidlere av levende musikk, og er gjennom det en sentral aktør innenfor formidlingsfaget og en viktig arbeidsplass for ferdig utdannede musikere.

Norges musikkhøgskole er landets sentrale utdannings- og forskningsinstitusjon innen musikk og musikkpedagogikk, og er en viktig aktør for Rikskonsertene innenfor både utdanning av musikere, kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og formidling.

Internasjonal virksomhet

Både Rikskonsertene og Norges musikkhøgskole driver en omfattende internasjonal virksomhet og har pågående samarbeid i flere land. Avtalen skal også bidra til vi sammen utvikler det internasjonale samarbeidet.

Hele samarbeidsavtalen mellom Norges musikkhøgskole og Rikskonsertene (pdf)

 

Sist oppdatert: 18. september 2014