Sjangerfri improvisasjon - først i Europa

I høst kan Norges musikkhøgskole stolt feire 20-årsjubileum for et fag som mange konservatorier og høgskoler ikke engang har i fagplanene – sjangerfri improvisasjon. 7 kortfilmer som gir et innblikk og et tilbakeblikk blir lansert i kveld 26. mars.

I høst kan Norges musikkhøgskole stolt feire 20-årsjubileum for et fag som mange konservatorier og høgskoler ikke engang har i fagplanene – sjangerfri improvisasjon. 7 kortfilmer som gir et innblikk og et tilbakeblikk blir lansert i kveld 26. mars.

Filmene er laget av førsteamanuensis Torgrim Sollid (produksjonsleder) og Liv Mari Mortensen (klipp/regi).

Sollid var med å starte den visjonære improvisasjonsundervisningen i 1994 sammen med professor i jazz-sang Sidsel Endresen.

Se alle filmene om Improvisasjon ved Norges musikkhøgskole.


7 filmer med ulike preg

De 7 filmene har ulike preg. Filmen THE BIG FREEZE som vises først, er det kunstneriske resultatet av en gruppes arbeid i faget sjangerfri improvisasjon. Andre filmer viser øyblikksbilder fra øvelser, lærere som viser eksempler, refleksjoner av studenter, stipendiater. En film er en reportasjefilm hvor Torgrim Sollid, Sidsel Endresen og tidligere student og nå stipendiat Morten Qvenild reflekterer over hva sjangerfri improvisasjon kan være, historien og framtiden for faget.  

Glimt fra improvisasjonshverdag

Filmene handler om historien bak det sjangerfrie improfaget, men mest handler de om noen glimt fra en "improvisasjonshverdag" i 2014, med den hensikt å vise hvilken virkning startpunktet i 1994 fortsatt har. Dette mener vi kommer fram i filmene, med "kunstfilmen" THE BIG FREEZE som et eksempel på et av mange kunstneriske uttrykk som kan utformes på det opprinnelige grunnlaget, sier Torgrim Sollid.

Uten sjangertilhørighet

Improvisasjon har stått på Musikkhøgskolens fagplaner fra 1981, men ble for alvor en del av utdanningen med valgemnet ”Improvisasjon” i 1994. Det startet som et valgfag utan sjangertilhørighet, åpent for alle. I følge studentenes evalueringer, virket det.

Sterk innvirkning på Musikkhøgskolen

- Endresen og Sollids improvisasjonsfokus på tvers av sjangre og stilarter, har uten tvil hatt en sterk innvirkning på både institusjonen og en hel generasjon av ferdigutdannede utøvere, skriver førsteamanuensis Lisa Dillan som har undervist i improvisasjon på Musikkhøgskolen siden 2001.

Hun skriver også en lengre artikkel om improvsasjonsfaget.

”Jeg legger ikke skjul på en viss glede over at Norges musikkhøgskole var over 10 år før ute med denne fagvarianten enn noen annen Europeisk høgre musikkutdanningsinstitusjon, og at de variantene jeg personlig har kunnet observere «utenfor Norge» har vært svært så begrenset i innhold og funksjon.”
Torgrim Sollid -

Spisskompetanse og bredde

Norges musikkhøgskolen har i dag noen av Europas mer sentrale improviserende utøvere og improvisasjonspedagoger i sin lærerstab, og det forskes stadig videre i fagfeltet ved institusjonen.

Faget ”Improvisasjon” som obligatorisk emne finnes i ulike varianter. Faget har en obligatorisk 1-årsvariant tilpasset klassiske musikere, folkemusikere, komponister, dirigenter, musikkpedagogikk og Improvisasjon -/jazzstudiet.

Faget improvisasjon startet opp som valgfag i 1994, og ble i 2002 obligatorisk for samtlige studenter og studieretninger.

Hva sier studentene?

”JA!! Klangbehandling. En annen synsvinkel til musikk. Tid. Fokus. Å virkelig høre etter hva andre + hva du + hva jeg + hva vi gjør. Frigjøring fra noter. Lytting. Dynamikk.”
- klassisk student, 2004 -
 

Evalueringer gjort av klassiske studenter, komponister, dirigenter, folkemusikere, kirkemusikere, musikkpedagogikkstudenter og improvisasjons,- og jazzstudenter.

Studentene trekker fram

  • De får skjerpet lytteevne og oppmerksomhetssans, som igjen virker direkte inn i samspillet og får det til å fungerer bedre.
  • De får via utforskingen på instrumentet et større instrumentteknisk overskudd og interpretasjonsfaget vier seg ut via økt bevisstgjøring og refleksjonsevne
  • Noen av studentene melder at de begynner å komponere, andre starter egne improvisasjonsband.
  • Det går igjen at man etter en tid øker kapasiteten i andre fag.

Filmene er produsert av Seksjonen for improvisert musikk/jazz med støtte fra Arne Nordheimsenteret. Klipp/regi er ved Liv Mari Mortensen.  

 

 

 

Sist oppdatert: 26. mars 2014