Norges-musikkhogskole-1983 (2).jpg

Søk Ph.d.- og masterarbeid i Musikkhøgskolens historieprosjekt

NMHs historieprosjekt rundar eitt år i desember og ønskjer velkomen gode søknader til ph.d.- og masterarbeid.

I 2023 fyller Noregs musikkhøgskole 50 år. Historieprosjektet skal bidra til jubileet med forsking på og dokumentasjon av verksemda til institusjonen gjennom mange år.

Søknadsfristen til stipendiatstilling er 1. februar 2019.

Om stillingane i det vitskapelege ph.d.programmet

Søkandsfristen til å søke masterstipend er 15. september 2019.

Om masterstipend i historieprosjektet

Det vil også snart bli lyst ut ei postdoktorstilling i prosjektet. Den vil ha som oppgåve å forske på etableringa av musikkonservatoriet i Oslo på slutten av 1800-talet, under leiing av tre generasjonar Lindeman, og utviklinga fram til NMH blei etablert i 1973.

Kontakt

imported-image

Astrid Kvalbein

Forsker

Musikkhistorie

Sist oppdatert: 13. desember 2018