To nye studietilbud

Ettårig dirigentstudium på masternivå og erfaringsbasert master i kirkemusikk, er to nye studietilbud Musikkhøgskolen tilbyr fra høsten 2017. Søknadsfristen er 15. desember.

Ettårig dirigentstudium på masternivå

Egenutvikling som dirigent og repertoarkunnskaper for å utøve dirigentyrket på et avansert nivå står sentralt i det ettårige dirigentstudiet. Studentene spesialiserer seg i orkester-, korps- eller korledelse, og har mye praksis.

Studiet passer for dem som vil studere på masternivå, men som ikke har mulighet til ta en full mastergrad. Det går an å bygge ut studiet med et år til en mastergrad.

Studium tilpasset arbeidslivet til dirigenter

En del søkere til mastergradsstudiet i dirigering ønsker å studere med professorene på Musikkhøgskolen, men de har problemer med å bryte opp og flytte til Oslo for to år, kanskje fordi de allerede delvis er i gang med en profesjonell karriere. På et ettårig studium vil det være større muligheter for å konsentrere studieaktivitetene i perioder og studentene skal ikke ha andre obligatoriske emner utover dirigeringsemnet og valgemner.

alt

Erfaringsbasert masterstudium i kirkemusikk

I det nye mastergradsstudiet i kirkemusikk vil studentenes erfaringer fra arbeidslivet inngå som en viktig ressurs i undervisningen. Studiet skal gi studentene et godt grunnlag for egenutvikling som kirkemusiker og til å møte de utfordringene de møter i rollen som kirkemusiker. Det kreves også minst to års arbeidserfaring for å komme inn, i tillegg til en fullført bachelorgrad.

Erfaringsbasert master i kirkemusikk skal erstatte master i kirkemusikk slik det er i dag.

Studium tilpasset arbeidslivet

Studiet kan man ta over to eller tre år. Det blir organisert i samlinger slik at det er tilrettelagt for studenter som er i arbeid og ikke nødvendigvis er bosatt i Oslo.

Dette er et kirkemusikkstudium for dem som allerede jobber i feltet. For organist, som ikke nødvendigvis vil bli kirkemusiker, tilbyr Musikkhøgskolen bachelor og master i utøving med orgel som hovedinstrument.  

Sist oppdatert: 4. november 2016