Ensemble Allegria vinner Statoilstipend 2012

Ensemble Allegria vinner Statoilstipend 2012

Talentprogrammet ArtEx: De første talentene valgt ut

Ensemble Allegria, Maria Eikefet og Ole Christian Haagenrud, tidligere studentensemble og studenter ved Musikkhøgskolen er valgt ut som deltakerne i talentprogrammet ArtEx.

I samarbeid med Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og Den norske filmskolen har Talent Norge etablert talentprogrammet ArtEx.

I dag ble de 11 første talentene i programmet presentert, da Åse Kleveland foretok den offisielle åpningen av programmet på Nationaltheatret i Oslo.

- Gjennom ArtEx bygger vi et kompetansenettverk på tvers av prosjekter og sjanger. Prosjektet skal komme alle våre satsinger til gode og vi er nå stolte over å kunne presentere det første kullet i ArtEx, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge. - De første deltakerne i programmet representerer noe av det ypperste vi har av unge utøvende talenter i Norge i dag, hver innen sitt felt, fra musikk til scene og film.

ArtEx skal ivareta kunstnere på høyeste nivå på tvers av sjanger innen utøvende kunstfag og film i Norge. Programmet er etablert av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo, Den norske filmskolen på Lillehammer og Norges Musikkhøyskole. Ett hovedfokus i programmet vil være deling av erfaringer og systematisk kompetansebygging om talentutvikling som kan formidles videre. Programmets faglige samlinger vil inkludere Talent Norges øvrige satsinger.

De utvalgte talentene i programperioden 2017-2019 er: Filmregissør Simon Tillaas (Stockholm), cellist Amalie Stalheim (Bergen), filmregissør Aasne Vaa Greibrokk (Bodø), pianist Ole Christian Haagenrud (Oslo), skuespiller Ida Elise Broch (Oslo), danser Mariama Slåttøy (Trondheim), danser Grete Sofie Borud Nybakken (Fetsund), Edvard Munch Ensemble ved fiolinist Victoria Putterman (New York/Oslo) og pianist Thormod Rønning Kvam (Røyken), Ensemble Allegria ved fiolinist Maria Angelika Carlsen (Nesodden) og fiolinist Maria Eikefet (Lindås).

Deltakerne får hver sin mentor som følger dem gjennom programperioden. Følgende mentorer knyttet til programmet 2017-2019: Per Boye Hansen, Susanne Osten, Bjørn Olaf Johannessen, Peter Herresthal, Marie Blokhus, Adi Salant (Batsheva Dance Company) og (Tommy Wirkola (TBA!)

Fra studenttilværelse til karriere på toppnivå

- Vi tok initiativet til dette samarbeidet for å bygge en bro mellom utdanning og toppen av arbeidslivet, sier Peter Tornquist, rektor ved Norges Musikkhøgskole. - Det vi ser, er at etter at samfunnet har brukt millioner av kroner på å gi disse studentene utdanning på toppnivå så stanser mulighetene våre til å følge dem opp. Motivasjonen vår var å få på plass en kunnskapsbasert løsning hvor vi som utdanningsinstitusjoner går inn med vår ekspertise i samspill med kulturbransjen selv.

- Jeg pleier å kalle det profesjonssmarthet, sier Jørn Mortensen, rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo.
- Det er ikke så lett å sette fingeren på hva som gjør at noen lykkes og får suksess som kunstnere, men vi ser at dette ikke bare handler om rene prestasjonsfremmende kvaliteter, men også om andre faktorer. Det er altså ikke bare natur, men også kultur. Det er kanskje nettopp det kulturelle aspektet vi i større grad ønsker å finne ut av gjennom dette programmet.

- Det studentene trolig trenger mest av alt når de er uteksaminert hos oss, er veiledning for å finne sin nisje, sier Fredrik Graver, fungerende dekan ved Den norske filmskolen på Lillehammer. - Film- og tv-bransjen kan være en ganske kommersiell arena og det kan være utfordrende å finne sin plass. I Norge er det dessuten ikke finansielle midler nok til at alle som jobber på dette feltet kan lage en film eller en tv-serie i året. De må også gjøre andre ting. Da er det viktig å ha noen å snakke med som kan fortelle dem om hvilke muligheter som finnes, sier Graver.

Om ArtEx

Finansiert av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB
Etablert i samarbeid med Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og Den norske filmskolen
Talentene tilknyttet programmet er i overgangen mellom fullført utdanning og etablering av en nasjonal og internasjonal karriere. De kommer fra ulike utdanningsinstitusjoner både i Norge og utlandet.
Et faglig råd har ansvaret for programmets innhold, innstiller talenter til programmet, engasjerer mentorer og bidrar med sitt nettverk.
Faglig leder: Even Lynne, instituttleder, Universitetet i Agder, tidligere dekan, Teaterhøgskolen, KHIO. Prosjektleder: Monica Borg Fure, Talent Norge.
Finansiering 2016 - 2020: 8 millioner fra Talent Norge og 8 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB

Programinnhold

ArtEx er et tredelt program, bestående av mentorering, coaching og fagseminarer.
Fagseminarene inkluderer Talent Norges øvrige satsinger og har følgende temaer i 2017:
Øving (10. - 11.6.), Estetisk signatur og kunstnerisk stemme (23. - 24.9.), Inspirasjon (24. - 25.11.).

Faglig råd

Yaniv Cohen, danser, koreograf og fotograf, førstemanuensis i samtidsdans, Kunsthøgskolen i Oslo.
Tine Thing Helseth, musikerne, professor i trompet på Norges musikkhøyskole.
Runar Hodne, sceneinstruktør, professor i regi, Kunsthøyskolen i Oslo
Inge-Lise Langfeldt, filmklipper, fotograf og regissør, professor og hovedlærer for klippelinjen ved Den norske filmskolen.
Jarle Aambø, idrettsleder, tidligere toppidrettssjef i Norges Idrettsforbund (NIF), leder for Olympiatoppens prestasjonsklynge.

Mer om ArtEx og deltakerne i programmet

Sist oppdatert: 4. april 2017