Vårofferet bredformat

Vårofferet 100 år!

Onsdag 8. mai kl 19.30 framfører Kringkastingsorkestret og musikere fra NMH Vårofferet på Norges musikkhøgskole, nesten nøyaktig 100 år etter premieren i Paris.

Konserten er dirigentstudent Kai Grinde Myranns eksamenskonsert. Og det er faktisk første gang en dirigentstudent dirigerer Vårofferet til eksamen.

altSkandale for 100 år siden

Det er 100 år siden Igor Stravinskij hadde premiere på balletten Vårofferet i Paris.

Musikken og dansen var radikalt annerledes enn det publikum hadde forventet, og etter kun kort tid var det protester og buing. Det ble skandale.

I dag vekker ikke musikken like sterke negative følelser, men Vårofferet har som et av det 20. århundres mest kjente verker fortsatt tiltrekningskraft på publikum.

Tre verker på programmet

Myrann vil også lede orkesteret i de to andre verkene:

  • Debussys Preludium til Faunens ettermiddag
  • Finske Jukka Tiensuus virtuose verk Spiriti

Se fullstendig program i arrangementskalenderen.

Akkordeon-eksamen

Verket Spiriti  er en konsert for akkordeon og orkesterer og eksamenskonsert for en annen masterstudent, polske Grzegorz Miszczyszyn.

Merkesteiner i musikkhistorien

Faunens ettermiddag av Debussy hadde riktignok sin konsertante premiere i 1894, men kuriøst nok ble også dette verket, i likhet med Vårofferet, brukt som musikk til en ballett av Nijinskij og Ballets Russes, som hadde premiere nøyaktig ett år før Vårofferet: 29. mai 1912.

Begge verkene er blitt stående som viktige merkesteiner i musikkhistorien som eksempler på ulike måter å bryte med den senromantiske musikktradisjonen.

Kai Grinde Myrann

Myrann er utdannet komponist, men har altså fortsatt sine studier ved NMH, med Ole Kristian Ruud som veileder.

I løpet av studietiden har han holdt konserter med bl.a. Oslo Symfoniorkester, Universitetets Symfoniorkester og Romerike Symfoniorkester, vært assistentdirigent for Ungdomssymfonikerne og deltatt på mesterklasser med bl.a. Sønderjyllands Symfoniorkester.

I juni 2012 debuterte han som operadirigent i produksjonen "Lillebror og Knerten" ved Den Norske Opera.

Utover mastergradsstudiene med Ruud har han fått undervisning av Jukka-Pekka Saraste, Jorma Panula, Per Sigmund Thorp, Fred Buttkewitz og Cathrine Winnes Trevino.

Sist oppdatert: 6. mai 2013