Kjære student, velkommen til Musikkhøgskolen!

– Alle lærere, alle ansatte, er her på grunn av studentene. Det å bruke de ressursene som hele kollegiet av lærere og administrasjon, teknisk stab og bibliotekpersonalet utgjør, å bruke hele dette apparatet, det er noe studentene må venne seg til. De skal ikke føle seg låst til de lærerne de har fått tildelt, for alle er tilgjengelige for dem, og alle har noe å bidra med.

Sist oppdatert: 21. august 2017

Mer om studiestarten

01-forside.jpg
Ny student?

På grunn av utbruddet av korona-viruset tar vi forbehold om oppstartstidspunkt for høsten 2020. Mer info kommer snart !

01-forside.jpg
Første skoledag på Musikkhøgskolen

Et nytt kull er klare for å møte sin nye hverdag på Musikkhøgskolen. Her er bilder fra deres første dag!

Pianostemmer forsidebilde
Finstemt pionervirksomhet

En utdanning blir til: Norges musikkhøgskole har tatt inn de første fem studentene på pianostemmerutdanning denne høsten. Utdanning for pianostemmere på høgskolenivå er lite utbygget i Europa.