hand-pa-kontrabasshals.jpg

Vi har ledige plasser på klassisk kontrabass!

Vi åpner for sekundæropptak til de utøvende studieprogrammene på bachelor- og masternivå for studenter på klassisk kontrabass. Søknadsfristen er 22. april.

Søkere som er formelt godkjent for opptak vil bli invitert til prøvespill ved Norges musikkhøgskole i siste halvdel av mai.

Repertoarkrav

Repertoarkravene er de samme som ved de ordinære opptaksprøvene.

Her finner du kravene for kandidatstudiet i utøving og påbyggingsstudiet i utøving
Her finner du kravene for masterstudiet i utøving og ettårig påbygging på masternivå

Hva du trenger av dokumentasjon

Her står det hva du må vise av dokumentasjon:
Kandidatstudiet i utøving, 1. og 2. avdeling
Påbyggingsstudiet i utøving på bachelornivå
Masterstudiet i utøving
Fordypningsstudiet i utøving på masternivå

Gå til søknadsskjema

OBS! Dokumentasjon skal i dette tilfellet ikke lastes opp i SøknadsWeb, men må sendes på e-post til opptak@nmh.no innen 22. april.

Søk her!

Sist oppdatert: 12. april 2019