Profilbilde cello undervisning Truls Mørk gøy

Vi er i finalen!

Musikkhøgskolen er blant 8 finalister av 24 søkere i konkurransen for prestisjeordningen Senter for fremragende utdanning.

Senterstatus tildeles miljøer i universitets- og høgskolesektoren som framstår som innovative og med dokumentert fremragende kvalitet i eksisterende utdanning.

Hensikten med ordningen er å utvikle ny kunnskap og erfaring som også skal spres til andre miljøer.

3 millioner i 5 år

Tildelingen gir en finansiering på 3 millioner årlig i 5 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere 5 år.

Fokusert på utøverutdanningen

I søknaden la Musikkhøgskolen vekt på videreutvikling og fornying av utøverutdanningen. Last ned prosjektbeskrivelsen (pdf).

Vurderes av internasjonal ekspertkomité

I september får de åtte finalistene besøk av ekspertkomiteer med norske og utenlandske medlemmer. 26. september kommer komiteen til Norges musikkhøgskole. Se programmet for besøket. Før besøket har Musikkhøgskolen utarbeidet tilleggsdokumentasjon.

Det er NOKUT, nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, som har utlyst midlene. Les NOKUTs tilbakemelding til Musikkhøgskolen.

Avgjøres i november

Om Musikkhøgskolen er en av maksimalt tre miljøer som får senterstatus blir presentert på NOKUTs jubileumskonferanse 8. november.

Følgende miljøer har gått videre i prosessen:

  1. Norges musikkhøgskole – Centre of Excellence in Music Performance Education (CEMPE)
  2. NTNU – Innovative teaching in information Technology (2IT)
  3. NTNU – Transformative Learning in Architectural Education (TransARK)
  4. Universitetet i Agder – Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching (MatRIC)
  5. Universitetet i Bergen – Centre for Excellence in Biology Education (BioCEED)
  6. Universitetet i Oslo – Centre for Entrepreneurship
  7. Universitetet i Oslo – Health and Social- Unlimited
  8. Universitetet i Tromsø –  Centre for Inter-professional Education in Health (INTERPROF)

Sist oppdatert: 14. august 2013