Organisasjon

Norges musikkhøgskole er hovedsakelig organisert i fagseksjoner, med Styret som øverste organ. 

Leiinga

Leiinga ved Noregs musikkhøgskule består av rektoratet og direktør.

Rektoratet blir valt av studentar og tilsette for fire år. I perioden 2017-2021 er rektoratet:

Styret

Styret er Noregs musikkhøgskoles øvste organ. Det har 11 representantar frå dei 4 kunstnerleg/vitskapleg tilsette, 2 studentar, 1 teknisk-administrativt tilsett og 4 eksterne representantar som er oppnemnde av Kunnskapsdepartementet.

Styret sine oppgåver er fastsett i Lov om universitet og høgskoler.

Rektor er leiar av styret og er delegert fullmakt for å ta vare på den overordna ledinga av høgskolen si verksemd. Det er fastsatt eit eige mandat for rektor.

Er du interessert i styremøter, hovedutvalgsmøter, strategiske planer, handlingsplaner etc, finnes mer informasjon om organisasjon på de interne sidene.

Hovedutvala

2 hovedutval har ansvar for ulike saksområder ved Noregs musikkhøgskole;

Leiar for kvart av utvalga er ein del av rektoratet.

Fagseksjonene

Tilsette i kunstnerleg/vitskapelege stillingar er organiserte i 7 fagseksjonar:

  • Fagseksjon for strykarar og harpe - seksjonssjef Isabelle Perrin
  • Fagseksjon for blåsarar og slagverk - seksjonssjef Matz Pettersen
  • Fagseksjon for dirigering, song og kyrkjemusikk - seksjonssjef Frank Havrøy
  • Fagseksjon for klaver, akkompagnement, gitar og akkordeon - seksjonssjef Gunnar Flagstad
  • Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi - seksjonssjef Brit Ågot Brøske
  • Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi - seksjonssjef Mats Claesson
  • Fagseksjon for improvisert musikk, jazz og folkemusikk - seksjonssjef Håkon Storm-Mathisen

Administrasjonen

Tilsette i administrasjonen er organiserte i 6 seksjonar:

Organisasjonskart

Organisasjonskart Norges musikkhøgskole
Organisasjonskart for Norges musikkhøgskole

 

Sist oppdatert: 16. november 2017