Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE)

Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE) har som formål å utvikle kunnskap som kan bidra til kvaliteten på høyere musikkutdanning, slik at det utdannes fremragende musikere som er kvalifisert for et internasjonalt og konkurransepreget musikkliv.

Konferanse om entreprenørskap i musikk

Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og Norges musikkhøgskole/CEMPE (Centre of Excellence in Music Performance Education) vil avholde en konferanse om entreprenørskap i musikk 27.-28. april 2017. Konferansen arrangeres ved Norges musikkhøgskole.

Arrangørene inviterer nå kolleger i Norge og internasjonalt til å sende inn sine forslag til konferanseinnlegg. Les hele utlysningen.


CEMPE vil forbedre læring knyttet til hovedinstrumentet og egenøving samt utvikle proaktive musikere gjennom syv utviklingsprosjekter. Disse innebærer utprøving av innovative undervisnings- og læringsformer innen musikkutøving og involverer bred deltakelse av studenter og ansatte.

Se senterets egne nettsider: www.cempe.no

Leder

imported-image

Jon Helge Sætre

Leder for CEMPE
Musikkpedagogikk

Ledergruppe

imported-image

Siw Graabræk Nielsen

Professor
Musikkpedagogikk
imported-image

Eirik Birkeland

Førsteamanuensis
Fagott
Sist oppdatert: 20. februar 2014