Strategi og planer

Strategisk plan 2025 er sammen med årsplaner våre viktigste styringsdokumenter.

Nærbilde av en som dirigerer: hender som holdes med håndflatene opp, blyant i høyre hånd, over et noteark.

Visjon og strategi 2025

Strategien beskriver fem hovedtemaer for perioden 2015-2025. Hvert av dem fastsetter et overordnet mål for perioden, samt ambisjoner fram til 2022. Ambisjonene konkretiserer målet og antyder hvilke tiltak som må prioriteres. Hovedmål og ambisjoner ligger til grunn for årlige planer med prioriterte og målbare tiltak.

Musikkterapi Ingeborg Nebelung f Håvard Flaatten.png

Årsrapport 2018

Årsrapporten for 2018 bærer preg av evaluering og planlegging. Den viser bredden og omfanget av dagens aktivitet og gir et innblikk i pågående strategiske prosesser. Årsrapporten tegner et bilde av en institusjon som trekker pusten, og gjør seg klar for framtiden.

Lyden_David_Engmo_05422 - web1024.JPG

Årsrapport 2017

Årsrapporten for 2017 viser at året har vært preget av endringer, evalueringer og omorganiseringer. Vi befester vår posisjon som landets fremste musikkutdanning. Vi fortsetter å levere resultater på høyt nivå og retter i større grad enn tidligere blikket utover oss selv. NMH er en institusjon i bevegelse.

Årsrapport_2015_studenten_i_front_1532.JPG

Årsrapporter og årsplaner

Årsrapportene inneholder nøkkeltall fra vår drift, oversikt over aktiviteter og resultater, årsregnskap, budsjetter og prioriteringer.

 

Fasaden på Musikkhøgskolen

Årsrapport 2016

Årsrapport for 2016 bærer preg av gode resultater og høy kvalitet. Vi har gode søkertall og et tilfredsstillende antall kvalifiserte søkere; vi er det foretrukne studiestedet blant norske søkere og opplever stadig økende interesse fra utenlandske studenter. NMH er en institusjon i medvind.