Strategi og planer

Strategisk plan 2025 er sammen med årsplaner våre viktigste styringsdokumenter.

Nærbilde av en som dirigerer: hender som holdes med håndflatene opp, blyant i høyre hånd, over et noteark.

Visjon og strategi 2025

Strategien beskriver fem hovedtemaer for perioden 2015-2025. Hvert av dem fastsetter et overordnet mål for perioden, samt ambisjoner fram til 2018. Ambisjonene konkretiserer målet og antyder hvilke tiltak som må prioriteres. Hovedmål og ambisjoner ligger til grunn for årlige planer med prioriterte og målbare tiltak.

Nærbilde av et messinginstrument

Årsrapport 2015

Årsrapporten 2015 bærer vitne om en institusjon med stø kurs og god marsjfart. Summen av høy fagkompetanse, strenge opptakskrav og forutsigbare rammer sikrer oss høy kvalitet. Det er en kvalitet som blir lagt merke til og som forplikter.

Årsrapport_2015_studenten_i_front_1532.JPG

Årsrapporter og årsplaner

Årsrapportene inneholder nøkkeltall fra vår drift, oversikt over aktiviteter og resultater, årsregnskap, budsjetter og prioriteringer.