I samspill – strategi 2025

Strategien beskriver fem hovedtemaer for perioden 2015-2025. Hvert av dem fastsetter et overordnet mål for perioden, samt ambisjoner fram til 2022. Ambisjonene konkretiserer målet og antyder hvilke tiltak som må prioriteres. Hovedmål og ambisjoner ligger til grunn for årlige planer med prioriterte og målbare tiltak.

Peter Tornquist

Vilje til samspill – innledning

Strategien beskriver fem hovedtemaer. Hver av dem med et overordnet mål for perioden, samt ambisjoner fram til 2022.
Trombone med hånd - David Engmo

Studenten i front

NMH setter utvikling av studentens selvstendighet og kunstneriske identitet i front.
David-Engmo_stryker forfra web.JPG

I møte med morgendagen

NMH møter morgendagen med vilje til fornyelse.
David-Engmo hånd på bass-hals – web.JPG

Kunst og vitenskap i samspill

NMHs FoU-virksomhet utfordrer og utvikler forståelsen av musikk som kunstnerisk og kulturell praksis.
David-Engmo_cello og trombone web.JPG

Kultur for samhandling

NMHs kultur fremmer deling, samarbeid og samhandling.
David-Engmo_trombone web.JPG

I dialog med omverdenen

NMH er en synlig, attraktiv og profilert institusjon.