I samspill – strategi 2025

Strategien beskriver fem hovedtemaer for perioden 2015-2025. Hvert av dem fastsetter et overordnet mål for perioden, samt ambisjoner fram til 2018. Ambisjonene konkretiserer målet og antyder hvilke tiltak som må prioriteres. Hovedmål og ambisjoner ligger til grunn for årlige planer med prioriterte og målbare tiltak.

peter.tornquist.jpg

Vilje til samspill – innledning

Strategien beskriver fem hovedtemaer. Hver av dem med et overordnet mål for perioden, samt ambisjoner fram til 2018.
Studenten i front

Studenten i front

NMH setter utvikling av studentens selvstendighet og kunstneriske identitet i front
Kunst og vitenskap i samspill

Kunst og vitenskap i samspill

NMHs FoU-virksomhet skaper kunstnerisk og vitenskapelig innsikt og fornyelse.
sterke fagmiljøer

Sterke fagmiljøer

NMH har sterke fagmiljøer med tydelig identitet og vilje til fornyelse.
Kultur for samhandling

Kultur for samhandling

NMHs kultur fremmer samhandling og tilhørighet.
I dialog med omverden

I dialog med omverden

NMH oppfyller sitt samfunnsoppdrag i aktiv dialog med omverdenen.