I dialog med omverden

I dialog med omverden

NMH oppfyller sitt samfunnsoppdrag i aktiv dialog med omverdenen.

NMHs samfunnsoppdrag er tredelt: Vi skal tilby fremragende høyere utdanning, utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning på høyt internasjonalt nivå, og formidle kunnskap og resultater til våre omgivelser.

Dette er et oppdrag som forplikter. Det ber oss forvalte, fornye og formidle kunnskap fra en omfattende tradisjon. Det ber oss være til stede i den offentlige samtalen og bidra til ordskiftet med faglig innsikt og tyngde. Det er et oppdrag som stiller krav til fornyelse, etterrettelighet og åpenhet.

Ambisjonene for 2015-2018 legger vekt på økt deltakelse i aktuelle debatter og på vårt ansvar som samfunnsaktører. De inviterer til en tydeligere kommunikasjonsprofil og økt bevissthet om målgrupper, arenaer og kanaler.

Strategien utfordrer oss til å lytte, til å dele, og til å bidra. Den oppfordrer oss til å søke impulser i andre deler av verden og til deltakelse i internasjonale nettverk. Den inviterer til dialog og samhandling. 

Hovedmål 2025

NMH oppfyller sitt samfunnsoppdrag i aktiv dialog med omverdenen

Ambisjoner 2018

NMH er en aktiv og relevant samfunnsaktør

Vi skal delta i samfunnsdebatten med kunnskap og kritisk blikk. Vi skal gjøre våre synspunkter kjent, dele erfaringer og skape forbindelser mellom kultur og utdanning.

NMH er synlig og gjenkjennelig i offentligheten

Vi skal synliggjøre vår profil og egenart, og være til stede på relevante arenaer. Vi skal formidle kunstneriske og vitenskapelige resultater av høyeste kvalitet.

Vi oppsøker og samhandler med omverdenen

Vi skal utfordre vårt verdensbilde og søke impulser til fornyelse. Vi skal bidra til kulturutveksling i samarbeid med eksterne partnere. Vi skal utvide vår kulturforståelse og oppsøke nye arenaer.

NMH bygger nettverk

Vi skal bidra til utviklingen av nasjonale og internasjonale nettverk, og bruke deltakelsen strategisk til å utvikle vår virksomhet.

Sist oppdatert: 5. november 2014