Kultur for samhandling

Kultur for samhandling

NMHs kultur fremmer samhandling og tilhørighet.

Dynamiske organisasjoner kjennetegnes av en sterk kultur, tuftet på felles verdier, delte erfaringer og vilje til arbeid mot felles mål.

En slik kultur oppstår ikke av seg selv. Den må utvikles gjennom åpenhet, dialog og målrettet samarbeid. Den må bygge på medvirkning og involvering, og fremme samspillet mellom alle aktører. Utviklingen av en felles kultur krever samhandling.

Ambisjonene for 2015-2018 legger vekt på å styrke tilhørighet og ansvar, å skape relevante møteplasser mellom studenter, fag og administrasjon, på strategisk lederutvikling, og kontinuerlig utvikling av NMH som et inkluderende og inspirerende felleskap.

Hovedmål 2025

NMHs kultur fremmer samhandling og tilhørighet

Ambisjoner 2018

Vi fremmer samhandling og deling

Vi skal styrke vår faglige identitet gjennom å spille på lag. Vi skal legge til rette for å dele kunnskap og vise interesse for hverandres arbeid. Vi skal skape møteplasser og ta i bruk arenaer som fremmer samspill mellom fagområdene og mellom fag og administrasjon. Vi skal ta i bruk ny teknologi som fremmer samhandling, kunnskapsdeling og effektivitet.

NMH bygger på verdier som fremmer tilhørighet

NMH skal ha et inkluderende og dynamisk arbeidsmiljø som inspirerer den enkelte til å yte sitt beste. Vi skal styrke vår kultur gjennom dialog, samhandling og engasjement rundt felles verdier.

Vår organisasjon gir rom for ledelse

Vi skal evaluere og konsentrere vår struktur og våre arbeidsformer. Vi skal utvikle tydelige strategier og bruke vårt handlingsrom bevisst. Vi skal utvikle ledere på alle nivåer og støtte dem i rollen som pådrivere for utvikling.

Sist oppdatert: 5. november 2014