sterke fagmiljøer

Sterke fagmiljøer

NMH har sterke fagmiljøer med tydelig identitet og vilje til fornyelse.

NMH rommer et mangfold av fagpersoner med ulike erfaringer, ulike perspektiver og et bredt spekter av faglige kompetanser. Sammen utgjør de et av landets største fagmiljøer, med musikken som drivkraft og felles identitet.

Sterke fagmiljøer er avgjørende for utviklingen av vår virksomhet. Det er kvaliteten til den enkelte lærer som tiltrekker gode studenter, samspillet og bredden i fagmiljøene som skaper gode studietilbud og faglig innovasjon. Sterke fagmiljøer gir rom til dette samspillet, og bruker det til utvikling og fornyelse.

Ambisjonene for 2015-2018 legger vekt på strategisk bevissthet i rekruttering av nye medarbeidere, økt synlighet og profilering, og utvikling av organisasjonsstrukturen.

Hovedmål 2025

NMH har sterke fagmiljøer med tydelig identitet og vilje til fornyelse

Ambisjoner 2018

NMH har internasjonalt ledende fagmiljøer

Vi skal styrke fagmiljøenes profil og egenart. Vi skal stimulere våre fagmiljøer til å delta på internasjonale arenaer.

Vår organisering fremmer faglig utvikling og kvalitet

Vi skal stimulere til en kultur hvor den enkelte involveres og tar ansvar for helhet og kvalitet. Vi skal utvikle en organisasjonsstruktur som styrker studieprogrammenes faglige forankring.

NMH er en attraktiv arbeidsplass

Vi skal oppsøke og rekruttere fremragende fagpersoner som bidrar til å nå våre strategiske mål. Vi skal utvikle robuste fagmiljøer og gi medarbeiderne mulighet til å utvikle egen kompetanse i tråd med fremtidige behov.

Sist oppdatert: 5. november 2014