Studenten i front

Studenten i front

NMH setter utvikling av studentens selvstendighet og kunstneriske identitet i front

NMHs fremste oppgave er å utdanne til morgendagens musikkliv. Våre studenter skal forberedes til et yrkesliv preget av selvstendighet, fleksibilitet og musikkfaglig mangfold. Deres kunstneriske ambisjoner er drivkraften for vår virksomhet.

Strategien tar utgangspunkt i denne erkjennelsen. Den legger vekt på at studentens perspektiv skal være førende for utviklingen av studietilbud og studiekvalitet. Den plasserer studenten i førersetet for egen utvikling og utfordrer til kunstnerisk selvstendighet og kritisk bevissthet.

Ambisjonene for 2015-2018 tar sikte på en videreutvikling av studieporteføljen i tråd med disse prinsippene, på utvikling av nye læringsformer og styrking av vårt talentprogram. De tar også høyde for at nye studentgrupper, med nye kunstneriske og kulturelle referanser, kan sette preg på vår faglige utvikling.

Hovedmål 2025

NMH setter utvikling av studentens selvstendighet og kunstneriske identitet i front

Ambisjoner 2018

Undervisningen kjennetegnes av kvalitet og faglig fornyelse

Vi skal bruke vår kunstfaglige og pedagogiske kompetanse til å skape gode læringsmiljøer, utvikle nye læringsformer og sikre at læringsutbyttet er på høyt nivå. Vi skal kontinuerlig utvikle kvaliteten i utdanningen gjennom evaluering og dialog.

Studiene bidrar til å utvikle studentens selvstendighet og kunstneriske identitet

Studenten skal være i front og sette mål for egen utvikling. Vi skal stimulere utviklingen av kunstnerisk identitet og kritisk refleksjon.

Studiene er tilpasset et musikkliv i endring

Vi skal videreutvikle studieporteføljen for å sikre relevante studietilbud som ivaretar samfunnets behov. Vi skal kombinere ivaretakelse av kulturarven med å være i front av den kunstneriske, faglige og teknologiske utviklingen. Studiene skal både gi grunnleggende musikkompetanse og mulighet for et bredt spekter av relevante spesialiseringer.

Vi styrker og støtter talentutvikling lokalt

Vi skal samarbeide med den kulturelle grunnmuren og styrke lokal talentutvikling med vår kompetanse. Vi skal støtte og delta i regionale samarbeidsprosjekter, samtidig som vi ivaretar vår nasjonale rolle innen talentutvikling.

Vi rekrutterer nye studentgrupper

Vi skal legge til rette for å rekruttere studenter med et mangfold av kunstneriske og kulturelle referanser.

Sist oppdatert: 5. november 2014