Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Praktisk informasjon om opptaksprøvene for master

Opptaksprøvene til masterstudiene gjennomføres i uke 8.

Flere runder

For søkere til diplomstudiet i utøving og masterstudiet i utøving studieretningene teoretisk fordypning og operarepetitør, foregår opptaksprøvene i to runder.

Hvem går videre?

Informasjon om du er funnet kvalifisert til videre prøver, samt tid og sted for andre runde vil bli sendt på e-post etter hvert som juryene blir ferdige. Husk å sjekke søppelfilteret på e-posten din dersom du ikke har mottatt noen e-post.

Dirigering

For søkere til dirigering vil juryens innstilling om hvem som er funnet kvalifisert til videre prøve bli sendt på e-post etter hvert som prøvene blir ferdige. 2. og 3. runde foregår henholdsvis tirsdag og onsdag.

Praksisplass

Informasjon til søkere som også har søkt praksisplass hos Det Norske Kammerorkester og/eller Oslo-Filharmonien vil komme i separat e-post.

Se mer informasjon om praksisplassene.