Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Masterstipend fra Musikkhøgskolens historieprosjekt

Musikkhøgskolen og Lindemans Legat deler ut stipender på 30 000 kroner til masterprosjekter som kan gå inn i Musikkhøgskolens historieprosjekt.

I forbindelse med Norges musikkhøgskoles 50-årsjubileum i 2023, er det satt i gang et historieprosjekt. Formålet er å forske på Musikkonservatoriet i Oslo (MKiO) og musikkhøgskolens (NMH) tilblivelse, utvikling og virksomhet fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag.

Hvordan søker du?

Søknad med prosjektbeskrivelse, CV og karakterutskrifter sendes til prosjektleder Astrid Kvalbein så snart som mulig etter opptak på master og senest innen 15. september.

Søkere er også velkommen til å ta kontakt for å få svar på spørsmål eller utvikle ideer til et masterprosjekt.