Søknad og opptaksprøver – kandidatstudiet i dirigering

Søknadsfrist

15. desember i Søknadsweb

Opptaksprøver

Uke 11 (9. – 13. mars 2020)

Om studieprogrammet

Kandidatstudiet i dirigering

Slik søker du

 1. Registrer søknaden din i Søknadsweb.
 2. Last opp nødvendige dokumenter i Søknadsweb. Se info under om hva du må laste opp.
 3. Fyll ut og send inn elektronisk følgeskjema. Når du har opprettet en søknad i Søknadsweb vil du få en kvittering på e-post med søkernummer og lenke til et følgeskjema. Her må du fylle ut søkernummer. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan gå i søppelfilteret! Dette gjelder særlig hotmail-adresser.

Fristen for å opprette søknad, laste opp dokumenter og sende inn følgeskjema er 15. desember.

Dokumentopplasting

Følgende dokumenter skal lastes opp i Søknadsweb før 15. desember for at søknaden din skal bli godkjent:

 • Vitnemål/karakterutskrifter (skannet, i farger). Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
 • Klavernoter (PDF-/JPG-format) til selvvalgt verk dersom du ønsker akkompagnatør fra NMH.
 • Eventuell dokumentasjon på språkkunnskaper (innen 1. februar).
 • Bilde av deg selv.

Repertoarkrav

Før opp hele prøvespillprogrammet ditt på følgeskjemaet. Repertoaret er bindende og kan ikke endres. Repertoarkravene for 1. runde er de samme som:

Opptaksprøvene

Opptaksprøvene går over fire runder i uke 11. Søkere som består første runde går videre til annen og tredje runde. Søkere som består tredje runde går videre til fjerde runde. Søkere til 2. avdeling som består første runde går rett til tredje runde. Det er viktig at søkerne er forberedt på å stille til opptaksprøve hvilken som helst dag i opptaksuken.

1. runde: Prøvespill for instrumentjury – mandag uke 11

Her framfører du ca. ti minutter av repertoaret du har satt opp. Klassiske sangere krysser av i følgeskjemaet for de to sangene som skal fremføres i første runde (se repertoarkrav).

2. runde: Teoriprøve – formiddag tirsdag uke 11

Skriftlig prøve i musikkteori og gehør. Kun for søkere til 1. avdeling.

3. runde: Prøvedirigering for dirigeringsjury – tirsdag ettermiddag uke 11

Søkeren skal dirigere et obligatorisk verk. Alt materiale skal forberedes til første runde, og det er lenket til noter under. Hvilke(t) verk(er) søkeren skal dirigere oppgis av juryen på opptaksprøven. Innholdet i opptaksprøvene er noe ulikt avhengig av valgt spesialisering (kor- eller korps-/orkesterdirigering).

Obligatoriske verker – spesialisering kor

 • W. A. Mozart: Ave Verum (synges uten akkompagnement, bare korstemmene).
 • J. Brahms: Verlorende Jugend.
 • W. Peterson-Berger: Vesleblomme.

Obligatoriske verker – spesialisering korps-/orkesterdirigering

For søkere til 1. avdeling (1. og 2. år):

 • Edvard Grieg: Solveigs sang – orkesterversjon.
 • L. v. Beethoven: Symfoni nr. 7 – 2. sats.

For søkere til 2.avdeling (3. og 4. år):

 • W. A. Mozart: Symfoni nr. 39 – 1. sats.
 • L. v. Beethoven: Symfoni nr. 7 – 2. sats.

Noter som ikke er lenket til rekvireres etter henvendelse på e-post: opptak@nmh.no

4. runde: Todelt – tirsdag og/eller onsdag uke 11

Runden er todelt:

Første del

Søkeren dirigerer inntil 15 minutters prøve med ensemble/kor. Repertoaret er det samme som til 3. runde.

Andre del

Prøve som kan bestå av:

 • Muntlig gehørprøve med identifisering av akkordprogresjoner og akkordstillinger.
 • For søkere som ikke har klaver som hovedinstrument: spille et selvvalgt verk på klaver (gjelder begge spesialiseringer).
 • Partiturspill på klaver fra prøvespillrepertoaret og prima vista-spill på klaver.
 • Prøve i hovedinstrument. Merk at det ikke er tilbud om akkompagnement i denne runden. 
 • For søkere til spesialisering kordirigering som ikke har sang som hovedinstrument: synge en selvvalgt sang.
 • En samtale om søkerens intensjoner for og tanker rundt studiet, og om notematerialet søkeren fikk tilsendt før opptaksprøven.
 • Juryen kan også prøve andre musikkfaglige kunnskaper og ferdigheter av praktisk eller teoretisk art knyttet til spesialiseringen det søkes til.
Sist oppdatert: 8. oktober 2019