Søknad og opptaksprøver – Kandidatstudiet i kirkemusikk

Søknadsfrist

15. desember 

Opptaksprøver

Uke 11 (9. – 13. mars 2020)

Om studieprogrammet

Kandidatstudiet i kirkemusikk

Slik søker du

 1. Registrer søknaden din i Søknadsweb.
 2. Last opp nødvendige dokumenter i Søknadsweb. Se info under om hva du må laste opp.
 3. Fyll ut og send inn elektronisk følgeskjema. Når du har opprettet en søknad i Søknadsweb vil du få en kvittering på e-post med søkernummer og lenke til et følgeskjema. Her må du fylle ut søkernummer. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan gå i søppelfilteret! Dette gjelder særlig Hotmail-adresser.

Fristen for å opprette søknad, laste opp dokumenter og sende inn følgeskjema er 15. desember kl. 23.59.

Dokumentopplasting

Følgende dokumenter skal lastes opp i Søknadsweb senest 15. desember:

 • Vitnemål/karakterutskrifter (skannet, i farger). Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
 • Eventuell dokumentasjon på språkkunnskaper (innen 1. februar).
 • Bilde av deg selv.
 • For søkere til 2. avdeling: Detaljert liste over tidligere gjennomgått repertoar.

Repertoarkrav

Studer repertoarkravene for ditt instrument og før opp hele prøvespillprogrammet ditt på følgeskjemaet, både selvvalgte og obligatoriske verker. Repertoaret er bindende og kan ikke endres.

Orgel, 1. avdeling

 1. Obligatorisk verk: D. Buxtehude: Toccata og fuge i F-dur, Bux-WV 157
 2. Obligatorisk verk på klaver: J.S. Bach: Tostemmig invensjon i F-dur. Selvvalgt verk på klaver: En hurtig og en langsom sats fra en wienerklassisk sonate eller sonatine
 3. Et verk fra barokken med spilletid på 5–10 minutter
 4. Et verk fra romantikken eller nyere tid med spilletid på 5–10 minutter
 5. En forberedt firstemmig koral med pedal

Søkere med liten orgelerfaring kan etter søknad få erstatte repertoarkravene for orgel med repertoarkravene for klaver i kandidatstudiet i utøving – klassisk, og gjennomføre prøvespillet på klaver. Innstudering og prima vista spilles likevel på orgel, men uten krav om pedalspill.

Orgel, 2. avdeling

 1. J.S. Bach: Et større orgelverk
 2. Et større verk fra romantikken eller nyere tid

Opptaksprøver 1. avdeling

Gå til opptaksprøver 2. avdeling

1. runde - mandag uke 11:

Prøvespill på hovedinstrument (orgel) og klaver.

a) Orgel

 • Obligatorisk verk: D. Buxtehude: Toccata og fuge i F-dur, Bux-WV 157

b) Klaver

 • Obligatorisk verk: J.S. Bach: Tostemmig invensjon i F-dur.

2. runde - formiddag tirsdag uke 11:

Skriftlig prøve i musikkteori og gehør

3. runde - fra tirsdag ettermiddag til eventuelt fredag uke 11:

a) Orgel/Hovedinstrument

Her skal du spille det resterende repertoaret som du har satt opp.

b) Klaver

På klaver skal du framføre en hurtig og en langsom sats fra en wienerklassisk sonate eller sonatine.

c) Korledelse

Du skal dirigere W.A. Mozart: Ave Verum.

d) Sang

Du skal framføre en salme, en av J.S. Bachs Geistliche Lieder eller en norsk solomotett.

e) Andre prøver

 Juryen kan også prøve andre generelle musikkfaglige kunnskaper og ferdigheter av praktisk/teoretisk art, innstuderingsoppgave og prima vista-spill. Utenlandske søkere vil bli testet i norskkunnskaper.

Opptaksprøver 2. avdeling

1. runde, hovedinstrument:

 • J.S. Bach: Et større orgelverk
 • Et større verk fra romantikken eller nyere tid

2. runde, korledelse:

Høgskolen legger opp et repertoar på tre motetter eller korsatser av middels vanskelighetsgrad. Du vil få tilsendt repertoaret to uker før første prøvedag. Du velger selv et verk fra repertoaret og dirigerer en korgruppe som har studert inn stoffet. I tillegg får du tilsendt en innstuderingsoppgave, også to uker før første prøvedag. Denne korsatsen vil være ukjent for korgruppen, og skal innøves under opptaksprøven.

> til toppen

Sist oppdatert: 8. oktober 2019