Søknad og opptaksprøver - kandidatstudiet i komposisjon

Søknadsfrist

15. desember 

Opptaksprøver

Hjemmeoppgaver sendes ut medio januar

Opptaksprøve i uke 11 (9. – 13. mars 2020)

Om studieprogrammet

Kandidatstudiet i komposisjon

Slik søker du

 1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
 2. Last opp nødvendige dokumenter i Søknadsweb. Se info under om hva du må laste opp.
 3. Fyll ut og send inn elektronisk følgeskjema. Når du har opprettet en søknad i Søknadsweb vil du få en kvittering på e-post med søkernummer og lenke til et følgeskjema. Her må du fylle ut søkernummer. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan gå i søppelfilteret! Dette gjelder særlig hotmail-adresser.

Fristen for å opprette søknad, laste opp dokumenter og sende inn følgeskjema er 15.desember kl 23.59 

Dokumentopplasting

Følgende dokumenter skal lastes opp i SøknadsWeb senest 15.desember:

 • Vitnemål/karakterutskrifter (skannet, i farger). Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005
 • Evt. dokumentasjon på språkkunnskaper (innen 1. februar)
 • Bilde av deg selv

Opptaksprøver

Opptaksprøvene til kandidatstudiet i komposisjon består av 4 hjemmeoppgaver, som sendes ut medio januar, og en praktisk prøve på musikkhøgskolen. Man vil bare kalles inn til praktiske prøver dersom hjemmeoppgavene blir godkjent. 

Hjemmeoppgaver

Alt materiale skal lastes opp i SøknadsWeb innen den fristen du får oppgitt sammen med komposisjonsoppgavene du får tilsendt på e-post i midten av januar.

a) Oppgaver

Ominstrumentasjonsoppgave

Denne oppgaven kan du velge gjøre enten som en akustisk eller elektroakustisk oppgave:

Akustisk løsning
Ominstrumentere en sats, for oppgitt besetning. Ta utgangspunkt i ett av to tilsendte noteeksempler.

eller

Elektroakustisk løsning
Lag en re-miks av en av de to tilsendte lydfilene. 
 

Komposisjonsoppgave

Denne oppgaven kan du velge å løse på en av tre følgende måter: 

Akustisk løsning
Komponere et verk av ca. 3 minutters varighet basert på de tilsendte lydfilene. Verket kan realiseres akustisk, dvs. ved hjelp av instrumenter eller noteskriveprogramfiler. Partituret lastes opp i SøknadsWeb i pdf-format. Legg ved lydfil i mp3 format.

eller

Akustisk + elektroakustisk løsning
Komponere et verk av ca. 3 minutters varighet for elektroakustikk og ett instrument. Partituret lastes opp i SøknadsWeb i pdf-format. Legg ved lydfil i mp3 format.

eller

Elektroakustisk løsning
Komponere et elektroakustisk verk av ca. 3 minutters varighet med utgangspunkt i de to tilsendte lydfilene. Komposisjonen skal lastes opp i SøknadsWeb i mp3 format.
 

For alle komposisjonsoppgaver:

Utforme en skriftlig refleksjon over arbeidet med den foregående komposisjonsoppgaven. Dette skal være en kort beskrivelse av de musikalske ideene og hvordan du har forsøkt løse oppgaven. For de som leverer elektroakustiske verker skal det også være en beskrivelse av de digitale verktøy og teknikkene du har anvendt i stykket.  
 

b) Dokumentasjon av søkerens kunstneriske virke

Du skal legge fram tre egne komposisjoner innenfor minst tre sjangere. Med «sjangere» menes for eksempel elektroakustisk musikk, musikk for soloinstrument, vokalmusikk, kammermusikk, verk for større ensembler, orkestermusikk, kormusikk eller musikkdramatikk herunder også tverrkunstneriske prosjekter.

Alle innsendte verker skal være dokumentert som lyd, enten i form av et opptak eller i digital realisering (MIDI etc.). Der det finnes partitur skal dette også lastes opp i PDF-format. Lydfiler må være i mp3-format.

Partitur og/eller lydfiler skal være påført:

 • komponistens (søkerens) navn
 • søkernummer
 • verkets tittel
 • komposisjonsår
 • anslått varighet
 • instrumentangivelser

c) Liste over et representativt utvalg, begrenset til 10 verker, av søkerens originalkomposisjoner

Listen skal inneholde verktittel, komposisjonsår, anslått varighet samt besetning.

d) Skriftlig framstilling av søkerens motivasjon for opptak

Du blir her bedt om å skrive om din motivasjon for å søke studiet. Framstillingen skal ha et omfang på maks. 1000 tegn.

Praktiske prøver ved Musikkhøgskolen:

Søkere som får godkjent sine innsendte hjemmeoppgaver kalles inn til praktiske prøver ved NMH.
Prøvene går over to runder i uke 11. Søkere som består 1. runde går videre til 2. runde.

1. runde - tirsdag uke 11:

Prøve i musikkteori og gehør

2. runde - tirsdag ettermiddag til evt. fredag uke 11:

Intervju og verkpresentasjon

Ved muntlig prøve må du redegjøre for de innsendte verker og arrangementer. Det vil bli lagt avgjørende vekt på de innsendte skriftlige arbeidene. Samtalen tar utgangspunkt i det innsendte materialet og kan omfatte din framlegging av tanker bak komposisjonsprosessen for ett av de innsendte verkene, din motivasjon for studiet og din kjennskap og relasjon til de siste 70 års musikk, med særlig vekt på kunstmusikken.

Som en del av intervjuet kan du selv velge om du ønsker å fremføre et stykke på ditt (hoved)instrument med 2-4 minutters varighet. Laptop er i denne sammenheng ansett som et instrument. Gi beskjed i søknaden om du ønsker å fremføre et stykke under intervjuet.

Sist oppdatert: 8. oktober 2019