Søknad og opptaksprøver – Kandidatstudiet i musikkpedagogikk

Søknadsfrist

15. desember 

Opptaksprøver

Uke 11 (9. – 13. mars 2020)

Om studieprogrammet

Kandidatstudiet i musikkpedagogikk

Slik søker du

 1. Registrer søknaden din i Søknadsweb.
 2. Last opp nødvendige dokumenter i Søknadsweb. Se info under om hva du må laste opp.
 3. Fyll ut og send inn elektronisk følgeskjema. Når du har opprettet en søknad i Søknadsweb vil du få en kvittering på e-post med søkernummer og lenke til et følgeskjema. Her må du fylle ut søkernummer. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan gå i søppelfilteret! Dette gjelder særlig Hotmail-adresser.

Fristen for å opprette søknad, laste opp dokumenter og sende inn følgeskjema er 15. desember kl. 23.59.

Dokumentopplasting

Følgende dokumenter skal lastes opp i Søknadsweb senest 15. desember:

 • Vitnemål/karakterutskrifter (skannet i farger). Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
 • Impro/jazz/pop/rock: Noter (PDF-/JPG-format) og evt. lydfil (mp3-format) til kompgruppe.
 • Klassisk: Klavernoter (PDF-/JPG-format) til selvvalgt verk dersom du ønsker akkompagnatør fra NMH.
 • Eventuell dokumentasjon på språkkunnskaper (innen 1. februar).
 • Bilde av deg selv.

Repertoarkrav

Før opp hele prøvespillprogrammet ditt på følgeskjemaet. Repertoaret er bindende og kan ikke endres.

For søkere med hovedinstrument improvisert musikk/jazz/pop/rock er kravene de samme som:

For andre søkere: 

 • Selvvalgt prøvespillprogram på til sammen 15-20 minutter. Prøvespillprogrammet skal vise sjangerbredde og/eller fordypning på instrumentet.

Søkere på akkordinstrumenter/bass/trommesett må kunne vise sine kvalifikasjoner både som solist og ensemblemusiker.

Opptaksprøvene

Opptaksprøvene går over tre runder i uke 11. Søkere som består 1. runde går videre til 2. og 3. runde. Det er viktig at søkerne er forberedt på å stille til opptaksprøve hvilken som helst dag i prøvespillsuken.

1. runde – mandag uke 11

Her framfører du ett til to stykker fra programmet du har satt opp på følgeskjemaet.

2. runde – tirsdag uke 11

a) Opptaksprøve i musikkteori og gehør, tirsdag formiddag.

b) Gruppeprøve: Tirsdag formiddag eller ettermiddag. Prøven gjennomføres i grupper og omfatter sang-, rytme-, bevegelses- og improvisasjonsaktiviteter. Gruppene blir satt sammen av Musikkhøgskolen og offentliggjøres etter at resultatene fra 1. runde foreligger.

3. runde – fra ettermiddag tirsdag til eventuelt fredag uke 11

a) Hovedinstrument

Innstudering: Du får utlevert noter/oppgave ca. 45 minutter før opptaksprøven og velger en av følgende innstuderingsoppgaver:

 • Du skal lage en «minikomposisjon» eller improvisasjon ut fra ett eller flere av følgende elementer: motiv – akkordrekke – melodi – rytmemønster – beskrivelse av et forløp, f.eks. tekst eller bilde.
 • Du skal forberede et enkelt arrangement over en utlevert besifret melodi.

Innstuderingsoppgaven kan utføres solo eller sammen med ett eller flere instrumenter fra den tilstedeværende kompgruppen (piano, bass, trommer).

For søkere med hovedinstrument trommesett er denne prøven som for de andre instrumentene, men med fokus på trommesett som soloinstrument.

Forberedt repertoar: Du spiller mer fra det forberedte repertoaret.

b) Støtteinstrumenter

Søkeren vil bli prøvet i følgende instrumenter:

Sang, for alle, også sangere:

 • En norsk folketone uten akkompagnement fremføres utenat.
 • En enkel sang skal fremføres prima vista.

Husk å oppføre hvilken folketone du vil synge i følgeskjemaet.

Klaver, for alle, også pianister:

 • Besifringsspill – søkeren får utlevert en enkel, besifret melodi som skal fremføres med et lite notert forspill, og gjennomføres videre enten med melodi og besifring, eller bare med komp ut fra besifringen.

Gitar, for alle, også gitarister:

 • Søkeren får utlevert en enkel besifret melodi i en av følgende tonearter: C, G, D, A, E, Am, Dm eller Em, og skal ut fra besifringen spille et enkelt komp til denne melodien.

c) Andre bi-instrumenter

Du oppfordres til å spille på andre instrumenter du behersker. Det kan også være sang, gitar og klaver, dersom du ønsker å vise ferdigheter utover prøvene under b). Husk å oppgi repertoar som skal framføres i følgeskjemaet.

d) Samtale

Prøven avsluttes med en samtale der du beskriver din musikalske og pedagogiske bakgrunn og motivasjon for studiet.

Sist oppdatert: 8. oktober 2019