Søknad og opptaksprøver - kandidatstudiet i utøving

Søknadsfrist

15. desember

Opptaksprøver

Uke 11 (9. – 13. mars 2020)

Om studieprogrammet

Kandidatstudiet i utøving

Slik søker du

  1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
  2. Last opp nødvendige dokumenter i Søknadsweb. Se info under om hva som skal lastes opp.
  3. Fyll ut og send inn elektronisk følgeskjema. Når du har opprettet en søknad i Søknadsweb vil du få en kvittering på e-post med søkernummer og lenke til et følgeskjema. Her må du fylle ut søkernummer. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan gå i søppelfilteret! Dette gjelder særlig hotmail-adresser.

Fristen for å opprette søknad, laste opp dokumenter og sende inn følgeskjema er 15.desember kl. 23.59 

Dokumentopplasting - hva må du laste opp?

Følgende dokumenter skal lastes opp i SøknadsWeb senest 15.desember:

  • Vitnemål/karakterutskrifter (skannet, i farger). Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
  • For impro/jazz: Noter (PDF/JPG-format) og evt. lydfil (mp3-format) til kompgruppe
  • For klassisk: Klavernoter (PDF/JPG-format) til selvvalgt verk dersom du ønsker akkompagnatør fra NMH
  • For folkemusikk: Repertoarliste for gjennomgått repertoar på minst 40 minutter, hvorav minst 20 minutter er norsk folkemusikk. Du blir ikke prøvd i denne listen - se repertoarkrav under.
  • Evt. dokumentasjon på språkkunnskaper (innen 1. februar)
  • Bilde av deg selv

Søkere til 2. avdeling skal i tillegg laste opp:

  • Detaljert liste over innstudert repertoar

Repertoarkrav

Studer repertoarkravene for ditt instrument og før opp hele prøvespillprogrammet ditt på følgeskjemaet. Dette gjelder både selvvalgte og obligatoriske verker. Ikke alle instrumenter/sjangre har obligatoriske verker. Repertoaret er bindende og kan ikke endres.

Opptaksprøvene

Opptaksprøvene går over tre runder i uke 11. Søkere som består første runde går videre til annen og tredje runde. Søkere til 2. avdeling som består første runde går direkte videre til tredje runde. Det er viktig at søkerne er forberedt på å stille til opptaksprøve hvilken som helst dag i prøvespillsuken.

1. runde - mandag uke 11:

Her framfører du ca 10 minutter av repertoaret du har satt opp. Klassiske sangere setter 1-tall i følgeskjemaet foran de to sangene som skal fremføres i første runde (se repertoarkrav).

2. runde - formiddag tirsdag uke 11:

Skriftlig prøve i musikkteori og gehør

Gjelder ikke søkere til 2. avdeling.

3. runde - fra ettermiddag tirsdag til eventuelt fredag uke 11:

Her framfører du mer av repertoaret du har satt opp. Prøven omfatter i tillegg innstuderingsoppgave og prima vistaspill/-sang.

Juryen kan også prøve andre generelle musikkfaglige kunnskaper og ferdigheter av praktisk eller teoretisk art. Utenlandske søkere til 1. avdeling vil bli testet i norskkunnskaper.

Praktisk informasjon om opptaksprøvedagene

Sist oppdatert: 8. oktober 2019