Søknad og opptaksprøver - kandidatstudiet i utøving

Søknadsfrist

15. desember

Opptaksprøver

Uke 11 (11.–15. mars 2019)

Om studieprogrammet

Kandidatstudiet i utøving

Slik søker du

  1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
  2. Last opp bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter og dokumenter i Søknadsweb.
  3. Fyll ut og send inn elektronisk følgeskjema. Når du har opprettet en søknad i Søknadsweb vil du få en kvittering på e-post med søkernummer og lenke til et følgeskjema. Her må du fylle ut søkernummer. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan gå i søppelfilteret! Dette gjelder særlig hotmail-adresser.

Fristen for å opprette søknad, laste opp dokumenter og sende inn følgeskjema er 15.desember kl. 23.59 

Dokumentopplasting - hva må du laste opp?

Følgende dokumenter skal lastes opp i SøknadsWeb senest 15.desember:

  • Vitnemål/karakterutskrifter (skannet, i farger). Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005
  • For impro/jazz: Noter og evt. lydfil (mp3-format) til kompgruppe
  • For klassisk: Klavernoter til selvvalgt verk dersom du ønsker akkompagnatør fra NMH
  • Bilde av deg selv

Søkere til 2. avdeling skal i tillegg laste opp:

  • Detaljert liste over innstudert repertoar

Repertoarkrav

Studer repertoarkravene for ditt instrument og før opp hele prøvespillprogrammet ditt på følgeskjemaet. Dette gjelder både selvvalgte og obligatoriske verker. Ikke alle instrumenter/sjangre har obligatoriske verker. Repertoaret er bindende og kan ikke endres.

Opptaksprøvene

Opptaksprøvene går over tre runder i uke 11. Søkere som består første runde går videre til annen og tredje runde. Søkere til 2. avdeling som består første runde går direkte videre til tredje runde.

1. runde - mandag uke 11:

Her framfører du ca 10 minutter av repertoaret du har satt opp. Klassiske sangere setter 1-tall i følgeskjemaet foran de to sangene som skal fremføres i første runde (se repertoarkrav).

2. runde - formiddag tirsdag uke 11:

Skriftlig prøve i musikkteori og gehør

Gjelder ikke søkere til 2. avdeling.

3. runde - fra ettermiddag tirsdag til eventuelt fredag uke 11:

Her framfører du mer av repertoaret du har satt opp. Prøven omfatter i tillegg innstuderingsoppgave og prima vistaspill/-sang.

Juryen kan også prøve andre generelle musikkfaglige kunnskaper og ferdigheter av praktisk eller teoretisk art. Utenlandske søkere til 1. avdeling vil bli testet i norskkunnskaper.

Praktisk informasjon om opptaksprøvedagene

Sist oppdatert: 11. oktober 2018