Repertoarkrav folkemusikk

Disse kravene gjelder for

 • Kandidatstudiet i utøving - folkemusikk

For instrumenter hvor det ikke er fastsatt repertoarkrav må søkeren forberede et prøvespillprogram på 25-30 minutter.

Repertoarkrav

Fele/hardingfele

 1. Obligatoriske verker: 3 slåtter i varierte taktarter og på ulike felestiller, framført på fele eller hardingfele. Vanskelighetsgrad som f.eks. gangaren Skuldalsbruri (hardingfele), eller polsen Storhurven eller Sinklarmarsjen (fele).
 2. Selvvalgte slåtter på fele eller hardingfele, også på sjeldnere felestiller. Behersker du begge instrumenter, oppfordres du til å vise dette under opptaksprøven.

Studiet omfatter utøving på både fele og hardingfele, men søkerens tradisjonsområde kan være bestemmende for valget mellom fele og hardingfele som det egentlige hovedinstrumentet.

Folkesang

 • 1. runde: Her skal du framføre allment kjente norske folketoner og folketoner fra egen lokal tradisjon (10–12 minutter)
 • 3. runde: Her skal du framføre:
  • Norske folketoner med og uten akkompagnement (8–10 minutter)
  • Folketoner fra egen lokal tradisjon (4–5 minutter)
  • Folketoner fra annen lokal tradisjon (4–5 minutter)

Du bør kunne synge eksempler på lokk, stev, bygdevise, ballade, barnesang, slåttetralling, religiøs folketone.

Trekkspill/durspill – folkemusikkorientert

Du kan velge om du vil gjøre opptaksprøven på trekkspill eller durspill. Behersker du begge instrumenter, oppfordres du til å vise dette under opptaksprøven.

 1. Et teknisk preget stykke med vanskelighetsgrad som f.eks. H. Henschien: Grand Mazurka (trekkspill), eller T.W. Rustad: Julenissens verksted (durspill)
 2. Fire gammeldansmelodier i tradisjonell stil i ulike taktarter
 3. Minst én bygdedansmelodi (pols, springar, halling e.l.)
 4. Et selvvalgt program på minst 10 minutter
Sist oppdatert: 15. oktober 2019